Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

All posts in Pengar

Hur bokför man årets resultat

Hur bokför man årets resultat

När man har dragit verksamhetens kostnader från verksamhetens intäkter så får man årets resultat. Då man får ett positivt resultat så kallar man detta för vinst, och om det blir tvärtom så benämns det som förlust. Detta resultat bokför man i det som kallas för ett bokslut och som anger . . . Read more

Hur bokför man kundförlust

Hur bokför man kundförlust

En kundförlust är en utebliven betalning från en kund som har fått en faktura men inte betalat denna. När man ska bokföra en kundförlust så är det viktigt att förstå att det rent praktiskt finns två typer av kundförlust. Den ena är den befarade kundförlusten och den andra är den . . . Read more

Hur mycket betalar man i kyrkoskatt

Hur mycket betalar man i kyrkoskatt

Idag kallas kyrkoskatten för kyrkoavgift och den är numera helt frivillig. Fram till 1996 så var alla tvungna att betala kyrkoskatt och oavsett vilken religion man tillhörde så blev man automatiskt registrerad i den svenska kyrkan vid födseln. Den som fötts innan 1996 kan alltså fortfarande vara medlem i kyrkan . . . Read more

Hur försäkrar man båten

Hur försäkrar man båten

Många svenska försäkringsbolag har det som kallas för båtförsäkring. Det man måste tänka på då man vill veta hur man försäkrar båten är att det egentligen inte handlar om en enkel försäkring. Det här beror på att båten kräver flera olika slags försäkringar som man sedan kan samla in en . . . Read more

Hur fakturerar man

Hur fakturerar man

Det finns olika sätt att fakturera på. En del tar hand om detta med hjälp av ett enkelt Excel-ark medan andra betalar för att få tjänsten utförd av ett företag. En faktura ska innehålla följande information: Datum för dagen då man utfärdade fakturan. Ett löpnummer som ställer den i proportion . . . Read more

Hur bokför man löner

Hur bokför man löner

Den person som har människor anställda hos sig och är ansvarig för att betala ut deras löner, bör också bokföra dessa löner. Lönen till de anställda består av bruttolön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och övriga avgifter för sociala kostnader. Den slutgiltiga nettolönen som den anställda får utbetald på sitt konto i slutet . . . Read more

Hur bokför man aktiekapital

Det finns en lag som heter aktiebolagslagen, vilken säger att ett aktiebolag ska ha ett aktiekapital. Detta innebär att aktieägarna måste göra en insättning av aktiekapital i aktiebolaget vid bolagets bildande. Ytterligare insättningar av aktiekapital kan göras senare av befintliga eller nya aktieägare. Aktiekapitalet måste, enligt aktiebolagslagen, vara på minst . . . Read more

Hur bokför man dricks

Hur bokför man dricks

Det finns situationer då man kan undra om man överhuvudtaget måste bokföra dricks. Det verkar ju så enkelt att stoppa pengarna i fickan och se det som ett trevligt plus. Det här kan fungera i de fall då det handlar om mindre summor och då man ändå får betalt i . . . Read more

Hur bokför man en faktura

Hur bokför man en faktura

I ett företag så måste alla transaktioner och ekonomiska händelser bokföras. Man måste alltså bokföra fakturor som man skickar och fakturor som man får. Fakturor måste bokföras i ordning. Det här betyder att man inte kan ta hand om de lite som man har lust. Varje faktura får ett nummer . . . Read more

Hur bokför man moms

Hur bokför man moms

Moms är en benämning på mervärdesskatt och det är en skatt på det mervärde som en produkt får när den passerar ett företag. Mervärdet är det värde som produkten säljs för minus det värde materialet till produkten köpts in för. Ett exempel är Klas som tillverkar gammaldags leksaksbilar. Till tillverkningen . . . Read more