Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

All posts in Matematik

Hur många kr är 15% av 150 kr

Att kunna räkna ut procent är en viktig kunskap som kommer till användning ofta både i privat- och arbetslivet. För att räkna ut hur många kronor X-procent utgör av X-kronor måste du först göra om procenttalet. 100 procent = 1 och således är 15% = 0,15. Räkneexempel: 0,15 (15%) * . . . Read more

Hur lär man sig räkna

Det kan vara riktigt roligt att lära sig räkna om man bara har rätt attityd och metod. Barn lär sig normalt att räkna på förskolan och i skolan, men det finns vuxna som av en eller annan anledning inte hängde med i undervisningen eller som av andra skäl missat denna . . . Read more

Hur räknar man ut volymen

Hur räknar man ut volymen

Volym mäts i kubikmeter, vilket skrivs m3. En kubikmeter är en kub som är en meter lång på varje sida. En kubikmeter är samma som 1000 liter. Naturligtvis kan volymen vara mindre än en kubikmeter och mäts då i exempelvis kubikcentimeter. En liter är till exempel detsamma som en kubikdecimeter. . . . Read more

Hur räknar man ut median

Hur räknar man ut median

Median är det mittersta värdet bland ett antal olika värden, som sorterats i storleksordning. Det är alltså ingenting man direkt räknar ut, utan man får fram medianen genom att titta på de olika värdena. Termen median tillhör gruppen lägesmått. Det finns två sätt att få fram medianen, beroende på om . . . Read more

Hur räknar man ut kubikmeter

Hur räknar man ut kubikmeter

Kubikmeter är ett mått på volym som skrivs m3. En kubikmeter är en kub som är en meter lång på varje sida. En kubikmeter är samma som 1000 liter. Det är mycket enkelt att räkna ut antal kubikmeter på en volym. Så här gör du: Mät ut längden på ena . . . Read more

Hur räknar man ut area

Hur räknar man ut area

Area är detsamma som yta, vilket mäts i kvadratmeter. Man skriver kvadratmeter m2. En kvadratmeter är en kvadrat som är en meter lång på varje sida. Naturligtvis kan arean vara mindre än en kvadratmeter och mäts då i till exempel kvadratcentimeter. Det är mycket enkelt att räkna ut area. Så . . . Read more

Hur räknar man ut diametern

Hur räknar man ut diametern

Diameter är en rak linje som går mellan två punkter på en cirkel, där linjen går igenom cirkelns mittpunkt. Då diameter är ett längdmått mäts den i meter, centimeter, millimeter och så vidare. Diametern brukar betecknas “d”. Man kan räkna ut diametern av en cirkel på olika sätt, beroende på . . . Read more

Hur räknar man ut radien

Hur räknar man ut radien

Radien är en sträcka som går från en cirkels mittpunkt till en punkt på cirkelns omkrets. Radien är hälften så stor som cirkelns diameter som är den sträcka man får om man drar ett streck från en punkt på cirkelns omkrets och sedan vinkelrätt över till den andra sidan av . . . Read more

Hur räknar man ut kvadratmeter (m2)

Hur-räknar-man-ut-kvadratmeter

Kvadratmeter är ett mått på yta som skrivs m2. En kvadratmeter är en kvadrat som är en meter lång på varje sida. Det är mycket enkelt att räkna ut antal kvadratmeter på en yta. Så här gör du: Mät ut längden på ena sidan av ytan. Mät ut bredden på . . . Read more

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

En cirkels omkrets är längden på den linje som utgör cirkelns yttersta gräns. Man skulle även kunna kalla denna sträcka för cirkelns perimeter. För att räkna ut en cirkels omkrets så måste man använda sig av Pi eller π som det vanligtvis skrivs i formler. Pis värde brukar anges som . . . Read more