Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Matematik

Hur räknar man ut diametern?

Hur räknar man ut diametern

Diameter är en rak linje som går mellan två punkter på en cirkel, där linjen går igenom cirkelns mittpunkt. Då diameter är ett längdmått mäts den i meter, centimeter, millimeter och så vidare. Diametern brukar betecknas “d”. Man kan räkna ut diametern av en cirkel på olika sätt, beroende på […]

Hur räknar man ut kubikmeter?

Hur räknar man ut kubikmeter?

Kubikmeter är ett mått på volym som skrivs m3. En kubikmeter är en kub som är en meter lång på varje sida. En kubikmeter är samma som 1000 liter. Kubikmeter är ett mått som används inom många olika områden. Det är viktigt att förstå hur man räknar ut kubikmeter för […]

Hur räknar man ut moms?

I Sverige har vi tre olika momssatser, 25 %, 12 % och 6 %. Momssatserna gäller för olika varor och tjänster där 25 % är vanligast för livsmedel och lyxartiklar medan den lägsta momsen på 6 % gäller för bland annat tidningar och böcker. För att räkna ut momsen på […]

Hur många kr är 15% av 150 kr

15%

Att kunna räkna ut procent är en viktig kunskap som kommer till användning ofta både i privat- och arbetslivet. För att räkna ut hur många kronor X-procent utgör av X-kronor måste du först göra om procenttalet. 100 procent = 1 och således är 15% = 0,15. Räkneexempel: 0,15 (15%) * […]

Hur lär man sig räkna

Det kan vara riktigt roligt att lära sig räkna om man bara har rätt attityd och metod. Barn lär sig normalt att räkna på förskolan och i skolan, men det finns vuxna som av en eller annan anledning inte hängde med i undervisningen eller som av andra skäl missat denna […]

Hur räknar man ut volymen

Hur räknar man ut volymen

Volym mäts i kubik-meter/decimeter/centimter, vilket skrivs m3, dm3 eller cm3. En kubikmeter är en kub som är en meter lång på varje sida. En kubikmeter är samma som 1000 liter. Naturligtvis kan volymen vara mindre än en kubikmeter och mäts då i exempelvis kubikcentimeter. En liter är till exempel detsamma […]

Hur räknar man ut median

Hur räknar man ut median

Median är det mittersta värdet bland ett antal olika värden, som sorterats i storleksordning. Det är alltså ingenting man direkt räknar ut, utan man får fram medianen genom att titta på de olika värdena. Termen median tillhör gruppen lägesmått. Det finns två sätt att få fram medianen, beroende på om […]

Hur räknar man ut area

Hur räknar man ut area

Area är detsamma som yta, vilket mäts i kvadratmeter. Man skriver kvadratmeter m2. En kvadratmeter är en kvadrat som är en meter lång på varje sida. Naturligtvis kan arean vara mindre än en kvadratmeter och mäts då i till exempel kvadratcentimeter. Det är mycket enkelt att räkna ut area. Så […]

Hur räknar man ut radien

Hur räknar man ut radien

Radien är en sträcka som går från en cirkels mittpunkt till en punkt på cirkelns omkrets. Radien är hälften så stor som cirkelns diameter som är den sträcka man får om man drar ett streck från en punkt på cirkelns omkrets och sedan vinkelrätt över till den andra sidan av […]

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

En cirkels omkrets är längden på den linje som utgör cirkelns yttersta gräns. Man skulle även kunna kalla denna sträcka för cirkelns perimeter. För att räkna ut en cirkels omkrets så måste man använda sig av Pi eller π som det vanligtvis skrivs i formler. Pis värde brukar anges som […]

Hur räknar man ut bensinförbrukning

Hur räknar man ut bensinförbrukning

Det är smart att hålla ett öga på bensinförbrukningen eftersom förändringar kan vara en indikation om att bilen behöver servas. För att räkna ut bensinförbrukningen så måste man notera hur många mil man har kört sedan man sist tankade. Det enklaste är förstås att notera vad trippmätaren står på då […]

Hur mycket är 25% (procent) av 100 (etthundra)

Hur mycket är 25 procent av 100

Att räkna matte kan vara bra att ha kunskaper om och att kunna procent är något som man alltid har nytta av. Att räkna ut procent är egentligen väldigt enkelt men man ska förstås lära sig det först också. För att räkna ut hur mycket 1 procent av 100 är […]

Hur räknar man ut procent

Att räkna med procent är viktigt i många sammanhang som bland annat vid skatteavdrag eller för att presentera statistik. 100 procent är 1, det innebär att 100 % motsvara hela summan. Ska man räkna med exempelvis 10 % så är det lika med 0,10, alltså en tiondel av en hel […]

Hur räknar man ut medelhastigheten

För att räkna ut medelhastigheten mellan två punkter behöver man dels veta avståndet mellan dessa två punkter och tiden det tog att förflytta sig mellan dessa punkter. Om man har en bil som färdas från punkt A till punkt B, en sträcka på total 5 mil, på tiden 40 minuter […]

Hur räknar man ut volym

Ibland behöver man få reda på hur stor volym till exempel ett akvarium har för att få veta hur många liter vatten som det rymmer. Man får fram volymen genom att ta arealen, bredden x längden, och multiplicerar detta med höjden. För att beräkna volymen i liter bör man använda […]

Hur räknar man ut ränta

När man räknar ut ränta, vilket är en periodbaserad avgift för en försening eller ett lån, behöver man veta några värden. Dels behöver man ha beloppet som räntan ska beräknas på och dels behöver man få reda på för vilken tid räntan ska beräknas, vilken dag som räntan ska påbörjas […]

Hur räknar man kalorier

När man vill gå ned i vikt så brukar det vara enklast att hålla reda på hur många kalorier man äter, för att man ska minska i vikt krävs att man äter mindre kalorier än vad man förbränner. På livsmedelsförpackningarna står oftast antal kalorier angivet, det brukar anges som kalorier, […]

Hur räknar man ut medelvärdet

Ibland behöver man räkna ut ett medelvärde för olika tal, det kan vara att räkna ut ett snittbetyg eller ett snittpris för olika varor. Nedan följer ett exempel som visar hur man får fram medelvärdet från fem olika tal. Om man vill få fram medelvärdet av följande tal, 10, 27, […]

Hur räknar man ut bromssträckan

För att räkna ut hur lång en bromssträcka blir för en bil, antal meter det tar innan bilen stannar efter att man har börjat bromsa, så behöver man veta hur fort bilen färdas. Om bilen färdas i 100 km/h så får man fram bromssträckan för bilen enligt följande beräkning. För […]

Hur räknar man ut BMI

BMI, Body Mass Index, är en formel för att räkna ut hur stor andel fett som kroppen har i kontrast till kroppens längd. Genom att räkna ut personers BMI kan man få fram hur pass mycket övervikt, eller undervikt, en person har mot vad som är normalt. Eftersom det BMI […]

Hur räknar man ut en andragradsekvation?

En andragradsekvation kan användas för att räkna ut värden i en annan ekvation som exempelvis sträckor, hastigheter och förökningar av en tidigare förökning. Om man har en känd area kan man bland annat räkna ut sidan på en kvadrat med en andragradsekvation, A = s². Exempel: Om man ska räkna […]