Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

All posts in Språk

Hur inleder man ett brev på engelska

Hur man ska inleda ett brev på engelska är lite beroende på vem man ska skicka brevet till. Är det en känd person som exempelvis heter Ann så brukar man börja brevet med ”Dear Ann”. Om man inte vet personens namn men vet vilket kön personen har så kan man . . . Read more

Hur lär man sig svenska

Den som håller på att lära sig svenska kan bli lagom frustrerad över alla konstiga regler som inte är så uppenbara som de kan verka för den som har språket som modersmål. Mitt, ditt, den, det, och, också, uttal av j, stj, hj och så vidare kan ta tid att . . . Read more

Hur lär man sig alfabetet

Den som lärde sig att läsa och skriva som barn kanske inte kommer ihåg hur detta gick till. Då man frågar sig hur man lär sig alfabetet så handlar det antagligen om att man behöver lära ett barn att läsa eller att man vill lära en vuxen människa som kommer . . . Read more

Hur lär man sig engelska

Det bästa sättet att lära sig engelska på är att befinna sig på en plats där ingen pratar svenska. Om man har möjligheten att bo i ett engelsktalande land under en längre period så kommer detta att vara den effektivaste metoden. Nu kan man förstås lära sig engelska hemma i . . . Read more

Hur skriver man en bokrecension

En bokrecension är det få gånger man skriver i livet, det är nog endast i samband med att man går i skolan. Men att lära sig att recensera saker i allmänhet är mycket användbart och fungerar på betydligt mer saker i samhället än bara böcker. En bra bokrecension innehåller en . . . Read more

Hur skriver man en insändare

Att kunna skriva en insändare ger varje person en möjlighet att få uttrycka sin åsikt eller skapa en debatt på en ledarsida i någon av alla de tidningar vi har i Sverige, en del av tidningen som faktiskt läses av många beslutsfattare i Sverige. Alla har möjlighet att skicka in . . . Read more

Hur skriver man en novell

Till skillnad mot en bok är en novell en fristående och sammanhängande berättelse kring en specifik historia eller händelse. Den är ofta inte speciellt lång utan är mer intensiv i sitt berättande än vad en bok är som ofta berättar om mer detaljer och omkringliggande områden. En novell har en . . . Read more

Hur skriver man ett PM

Ett PM, förkortning av promemoria, är egentligen en rapport som baseras på anteckningar eller en händelse. När man har fört ett samtal med någon eller fått information om något kan man upprätta ett PM om just denna specifika händelse. Ibland används dock PM för att ge en statusrapport eller göra . . . Read more

Hur skriver man en essä

En essä skiljer sig lite från en krönika då en essä bör vara en kort text med en personlig prägel som tar upp ett konkret ämne. Det ska vara en text som baseras på fakta men som skrivs utifrån en personlig subjektivitet. Essä betyder ”försiktig” vilket man kan tolka som . . . Read more

Hur skriver man ett reportage

Ett reportage är en längre artikel där man skriver om en viss händelse eller ett visst ämne som man har fördjupat sig i. Skillnaden mellan ett reportage och en artikel är att artikeln beskriver en händelse som har skett medan ett reportage går djupare och beskriver mer utförligt varför en . . . Read more