Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur blir man en hackare

Det sägs att en hackare blir man inte utan man är en redan från grunden. En hackare ska ha rätt attityd, kunskap om sitt område och vara villig att dela med sig av sina alster. En hackare är en person som bygger upp och tillför nätet och mottagarna ett värde. De är ofta väldigt duktiga på programmering, tänkande och är ofta mycket kreativa.

De delar med sig av sin kod och sina idéer till andra personer och utför sitt arbete utan att kräva någon betalning för detta. Det är hackare som har byggt upp hela Open source kulturen där alla får vara med och ta del av program som dessutom kan förändras och tillföras ytterligare funktionalitet, gratis.

En hackare ska inte förväxlas med en crackare, som till skillnad mot en hackare istället bryter sig in olagligen i andras servrar och datorer för att stjäla eller förstöra.

För att bli en hackare så krävs att man är duktig i programmering, är villig att dela med sig av sin kod och sina idéer till andra likasinnade och har rätt attityd. Det handlar inte om att förstöra eller att tjäna pengar utan om att bygga upp och tillföra den stora skaran användare mervärden och vara delaktig i diskussioner på olika nätverk där man delar kunskap.

Belöningen är att vara en av de hackare som möjliggör för så många andra människor att ta del av hackargruppens värdefulla arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *