Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur lånar en stat pengar

En stat kan låna pengar av andra stater eller få så kallade nödlån av organ som bland annat EU eller IMF, Internationella valutafonden. De allra flesta stater lånar dock pengar av befolkningen eller av utländska investerare genom att ge ut obligationer.

Sverige har idag en statsskuld på cirka 1 100 miljarder kronor, dec 2011, vilket har sjunkit med cirka 20 % sedan år 2010. Sverige har idag en av de lägsta statsskulderna i världen. Sveriges statsskuld består i lånade pengar från svenska medborgare och banker, cirka 85 %, och från utländska investerare, cirka 15 %. Det handlar om obligationer som Riksgälden ger ut och som sparare kan köpa. Obligationerna löper på en viss tid, 2 år till 32 år, och återköps därefter av staten till försäljningspriset. Varje år som obligationen är utestående så erhåller köparen en ränta vilket innebär att obligationer är en säker sparform men med en lägre avkastning.

Statens intäkter är främst skatt och vissa bidrag. Dessa intäkter är inte jämna utan det kommer vissa månader in mer pengar och andra månader mindre pengar. Genom att staten lånar pengar så vet staten vilka tillgångar de har för sina utgifter och kan på så sätt sätta upp och hålla budgetar.

När staten har ett överskott så behöver de inte låna pengar och då ger man ut mindre obligationer än man köper tillbaka och på så sätt minskar statens statsskuld. På samma sätt ökar statskulden om staten har ett underskott och man behöver då låna mer pengar vilket man får in genom att ge ut mer obligationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *