Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur räknar man ut BMI

BMI, Body Mass Index, är en formel för att räkna ut hur stor andel fett som kroppen har i kontrast till kroppens längd. Genom att räkna ut personers BMI kan man få fram hur pass mycket övervikt, eller undervikt, en person har mot vad som är normalt.

Eftersom det BMI man får fram för sin kropp är beroende av en del andra faktorer som bland annat skelettets uppbyggnad brukar man ange en felprocent med +/- 10 procent till det värde som man får fram.

För att räkna ut sitt BMI så tar man sin längd i meter och multiplicerar denna med sin längd i meter. Därefter tar man sin vikt i kilo och delar med det värde som man fick fram för längden.

Exemplet nedan visar BMI för en person som är 180 cm lång och väger 87 kilo

L = 1.80 x 1.80 = 3,24
V = 87

BMI = V/L = (87/3,24) = 26,85

Detta innebär att personens BMI blir 27 när man avrundar. Nedan kan man se vad som räknas som övervikt alternativt undervikt.

Undervikt: mindre än 20
Normalvikt: 20-24,9
Övervikt: 25-29,9
Fetma: 35-39,9

Dessa värden är riktmärken för att bedöma hur pass normalviktig man är men en person som har 27 i BMI behöver inte alltid anses vara överviktig då skelett och muskelvolym kan påverka resultatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *