Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur sanerar man mögel

Mögel tillhör svampsläktet och trivs och frodas i fuktiga områden. Mögel finns överallt i vår natur men när den kommer in i våra bostäder så kan de bli farliga då de kan vara upphov till sjukdomar som exempelvis astma.

Det är inte alltid man kan se att man har fått mögel i sitt hus. Oftast kan man se de svarta fläckarna som har uppkommit i bostadens våtutrymmen som i badrummet, tvättstugan eller i fuktiga källare, men ibland så växer möglet bakom kakel och innerväggar och då är det svårare att upptäcka att man blivit ansatt av mögel.

Ibland kan man känna lukten av fukten och ibland kan man få huvudvärk utan anledning och då kan man misstänka att man har fått mögel hemma. I de fall kan man anlita ett företag som tillhandahåller mögelhundar som genomsöker bostaden. Dessa hundar hittar allt mögel, även det som är dolt i innerväggar eller bakom kakelväggar.

När man har konstaterat att man har mögel så är det viktigt att man sanerar så man får bort möglet och orsaken till att det finns mögel så det inte ställer till med mer skada eller gör så att personerna i bostaden blir sjuka.

För att sanera möglet så använder man kemiska medel, som dödar möglet, som penslas på över de mögelangripna områdena. Innan man renoverar och återställer det ursprungliga skicket behöver man utreda varifrån fukten kommer så att man kan åtgärda detta så man inte får tillbaka möglet eller på sikt svåra fuktskador som leder till betydande renoveringar.

Ofta kommer fukten från något läckande rör eller dåligt utfört arbete i samband med att kakel sattes upp. Idag så ska alla väggar behandlas med fuktskydd innan man får sätta upp kaklet men för 30 år sedan så fanns inte dessa krav. Fukten kan också uppstått på grund av dålig ventilation eller på grund av dålig isolering.

När man har utrett varifrån fukten kommer så åtgärdar man så att det inte kommer in ny fukt. Därefter behöver utrymmet rensas på fukt vilket sker med hjälp av en avfuktare som man ställer in i utrymmet. Avfuktningen kan ta allt från några dagar till flera veckor beroende på fuktens omfattning.

När avfuktningen är klar behöver man riva bort alla fuktskadade delar och därefter så renoverar man och återställer det ursprungliga skicket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *