Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur sanerar man olja

Om man råkar ut för ett oljeutsläpp så är det viktigt att man snabbt sätter in åtgärder så att oljan inte gör för mycket skador på natur och djurliv. Oljeutsläppen sker oftast i vatten, varje år sker stora utsläpp till havs vilket i stor omfattning påverkar både områdets natur och djurliv. Det finns olika sätt att använda för att sanera oljan beroende på var utsläppet har skett.

Om oljan släppts ut i vatten så behöver man snabbt begränsa oljans utbredning genom att stänga in oljan med hjälp av länsar som man lägger ut i vattnet. Vid landområdena så bygger man vallar som fångar in den olja som flyter in mot land.

Därefter så samlar man upp den frilagda oljan som sedan förs över till speciella tankar. Man behöver även samla in alla de föremål som kommit i kontakt med oljan så att dessa kan rengöras.

Det kan även bli aktuellt att man lägger oljenedbrytande mikroorganismer över de områden som drabbats av oljeutsläppet som i sin tur påverkar oljan så att den bryts ned snabbare av naturen.

För mindre oljeläckage räcker det oftast med att man använder absorberande material som bland annat sågspån för att suga upp oljan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *