Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur sanerar man radon

Om man misstänker att man har läckande radon i huset bör man kontakta ett företag som kan göra mätningar av radonhalten i inomhusluften. Om mätresultatet överstiger 200 Bq/m3 bör man ordna så att man får huset sanerat då dessa värden kan leda till att man blir sjuk.

Man kan ansöka om ett bidrag för att sanera huset från radon hos Länsstyrelsen. De betalar upp till 50 % av kostnaden för saneringen, dock högst 15 000 kronor.

I samband med att man gör mätningen av mängden radon i inomhusluften så kan mätinstrumenten även påvisa varifrån det läckande radonet kommer ifrån. Det är lite olika saneringsinsatser beroende på var radonet kommer ifrån.

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet behöver man öka omsättning på luften inomhus genom att förbättra bostadens ventilation. I de fall som radonet kommer från marken så behöver man täta vattenledningar, avlopp och brunnar och genomgångar så att de inte släpper in radonluften i bostaden. I vissa fall kan man bli tvungen att installera en radonsug som är en stor fläkt som suger ut den radonluft som kommer från marken innan den går vidare in i bostaden.

Om radonet förs in i bostaden genom vattnet kan man installera en radonavskiljare som ser till att vattnet luftas ordentligt innan de kommer in i huset.

Oavsett av vilket skäl som radonhalten i inomhusluften har höjts så är det alltid bra att passa på att förbättra bostadens ventilation i samband med de övriga åtgärderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *