Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur spelar man schack

Hur man spelar schack

Schack är ett strategispel och har funnits ända sedan århundraden tillbaka. Schack är ett tvåmannaspel och man spelar schack på ett bräde med totalt 64 rutor, 8 rader, fördelat på 32 vita rutor och 32 svarta rutor.

Spelet går ut på att man med taktiska drag besegrar sin motståndare och får dennes kung att falla vilket leder till schack och matt.

Varje spelare har totalt 16 pjäser varav 8 av dessa är bönder. En bonde kan bara flytta ett steg framåt i taget, förutom i samband med deras första drag då de får ta två steg framåt från sin utgångsposition.

En bonde kan slå ut motståndarens pjäser endast diagonalt, de kan inte slå ut pjäser i sin gångriktning och de kan inte gå över pjäser eller backa på spelplanen.

Om man lyckas få en bonde in i motståndarens bo, sista raden på brickan, så kan man byta ut sin bonde mot en tidigare utslagen pjäs som har bättre rörelsekapacitet på brädan.

Sedan har varje spelare två torn, dessa kan gå obegränsat antal steg framåt eller i sidled så länge den inte passerar en egen pjäs. Man har även två stycken löpare som bara får gå diagonalt. En över svarta rutor och en över vita rutor.

Dessa kan gå obegränsat med steg men precis som tornen kan de inte passera egna pjäser. Det finns även två hästar som man kan gå två steg framåt eller i sidled med och därefter ett steg åt vänster eller höger. Hästen kan passera andra pjäser, även egna.

Slutligen har varje spelare en dam och en kung. Damen är den kraftfullaste pjäsen i spelet och kan gå obegränsat antal steg i alla riktningar. Kungen är den pjäs som man ska försvara och denna pjäs kan också gå i alla riktningar med bara med ett steg i taget.

När man spelar schack så kan man dela upp spelet i olika faser, det är dels en öppningsfas där man bygger upp sitt spel med olika drag. Denna öppningsfas brukar inte vara så avgörande för spelets utgång utan alla spelare har sina öppningsdrag och det är därefter motspelarens drag som sedan öppnar för nästa drag som man ska göra. Efter öppningsfasen kommer man till en punkt då man behöver börja fundera över sina drag.

I denna fas så har ett flertal pjäser blivit utslagna och det är i denna fas som man börjar positionera sig för att få ett övertag. Det är ofta nu som schackspel avgörs eller leder till remi, vilket innebär att man kommer överens om att det är oavgjort. Om spelet överlever denna fas så kommer man slutligen till slutfasen där man börjar utmana motståndarens kung.

I slutfasen av ett schackparti förändras strategin från att ha varit ganska kortsiktig tidigare till att bli mer långsiktig. Eftersom bristen på pjäser gör att man enkelt kan hamna i ett utsatt läge gäller det att fundera flera drag framåt. Det är också i denna del av spelet som tidsbristen börjar göra sig påmind och man har mindre tid att tänka igenom sina drag.

När man spelar schack så kan man spela efter oändliga strategier och med massor av olika öppningar. Det är dock hela tiden motspelarens drag som avgör vad ens nästa drag blir och därmed är det en fördel för den som har de vita pjäserna, då dessa börjar schackspelet.

Eftersom schack är ett strategispel med givna förutsättningar och regler så skulle man teoretiskt kunna finna en oövervinnlig strategi, men det har ingen lyckats göra ännu, och detta visar på hur stort och omfattande schack är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *