Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Villkor WikiHur.se


Vi uppmuntrar alla att dela med sig av sin kunskap oavsett vilket område det handlar om. Här är vår absolut största uppgift att hjälpa andra att få saker gjort. Att inspirera, informera och utbilda mänskligheten är vårt uppdrag som vi tar på största allvar. Vi vill att du ska vara en del av vårt uppdrag.

  • När du publicerar innehåll på WikiHur.ser äger du fortfarande rättigheterna till innehållet även om du tillåter oss att publicera det på Wikihur.se
  • Integritet är något som är väldigt viktigt för oss varför vi också värnar starkt om denna. Du kan läsa mer om
  • Du som medlem har alltid rätt att få ut den personinformation som vi har sparat om dig som medlem. Du har också rätt att få informationen borttagen från Wikihur.se. Vänligen kontakta oss om detta är något du önskar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.