Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur många länder finns det i världen?

Jordglob med alla världens länder.

Antalet erkända suveräna stater i världen varierar beroende på vilken källa eller definition man använder. Enligt Förenta Nationerna (FN), som är en av de mest auktoritativa källorna för denna typ av information, finns det 193 medlemsstater.

Utöver dessa finns det två observatörsstater: Vatikanstaten (Heliga stolen) och Palestina.

Det finns dock andra territorier och regioner som har olika grader av politisk och internationell erkännande, vilket kan påverka det totala antalet länder beroende på definitionen av “land”.

Vissa källor kan inkludera ytterligare stater som inte är medlemmar i FN, vilket kan öka det totala antalet.

Så, enligt FN finns det 193 medlemsstater, men det totala antalet länder kan variera beroende på olika kriterier för erkännande och definitioner.

Omstridda områden

Det finns flera omstridda territorier och regioner runt om i världen, där suveränitet och politisk kontroll är föremål för tvister mellan olika parter. Här är några av de mest kända:

  • Kashmir: Området är omstritt mellan Indien, Pakistan och delvis Kina. Både Indien och Pakistan gör anspråk på hela regionen men kontrollerar olika delar av den.
  • Palestina: Palestina, som består av Västbanken och Gazaremsan, är föremål för en långvarig konflikt med Israel. Palestina har begränsat internationellt erkännande som en suverän stat.
  • Taiwan: Taiwan är en de facto oberoende stat, men Kina betraktar den som en del av sitt territorium. Många länder har officiella relationer med Taiwan, men internationellt erkännande är begränsat på grund av Kinas inflytande.
  • Västsahara: Området är föremål för en territoriell tvist mellan Marocko, som kontrollerar större delen av regionen, och Polisariofronten, som eftersträvar självständighet för Sahrawiska arabiska demokratiska republiken.
  • Nordcypern: Turkiska republiken Nordcypern är endast erkänd av Turkiet och kontrollerar den norra delen av ön Cypern. Resten av världen betraktar området som en del av Republiken Cypern.
  • Abchazien och Sydossetien: Dessa regioner i Georgien har utropat självständighet med stöd från Ryssland, men deras självständighet erkänns av ett mycket begränsat antal länder.
  • Nagorno-Karabach: Denna region i Kaukasus är internationellt erkänd som en del av Azerbajdzjan, men den är i praktiken självstyrande och har starka band till Armenien.

Dessa områden är ofta föremål för komplexa och långvariga politiska, etniska och historiska tvister, och situationen kan vara mycket känslig.

Lösningar på dessa konflikter involverar ofta internationella förhandlingar och medling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *