Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Sparande

Hur får man ordning på ekonomin

Hur får man ordning på ekonomin

Ibland kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop och då kan man behöva vidta några åtgärder för att få ordning på sin ekonomi igen. Nedan följer några tips på hur man får ordning på sin ekonomi. Dra ned på alla fasta månadskostnader som inte är nödvändiga för […]

Hur prutar man

Man som ska pruta

Att pruta är en självklarhet men det gör sig bäst på marknader eller vid köp av begagnade varor, även om det ibland fungerar i varuhus eller hos handlare. Ju mer man ska köpa desto enklare och mer kan man pruta. Om man är ute efter två varor eller fler är […]