Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur ansöker man till militärtjänstgöring

Hur ansöker man till militärtjänstgöring

Det som förut var militärtjänstgöring i form av värnpliktsutbildningen har sedan 2011 ersatts med en frivillig militär grundutbildning, GMU. Ingen i Sverige utbildas längre med plikt om inte Sveriges försvarsberedskap kräver det naturligtvis.

Det är enkelt att söka till GMU, genom att kontakta Försvarsmakten. Man måste dock kolla att man först uppfyller alla behörighetskrav. Dessa är kraven:

  • Man måste vara svensk medborgare och vara minst 18 år. Som svensk medborgare accepteras också människor med dubbelt medborgarskap.
  • Man måste ha grundläggande gymnasiekompetens, vilket innebär minst godkänt eller motsvarande i matematik, svenska, engelska och samhällskunskap.
  • Man måste ha sammantaget godkänd kravuppfyllnad mot någon eller några av Försvarsmaktens kravprofiler.
  • Man måste ha godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
  • Det finns också en del arbetsområden inom Försvarsmakten där speciella kunskaper krävs, till exempel för tolkar.

För att veta om man blir uttagen till GMU behöver man genomgå en webbaserad lämplighetsundersökning och en antagningsprövning.

Försvarsmakten rekryterar till den tre månader långa GMU-utbildningen 3-4 gånger per år och utbildningen finns på fler olika platser i Sverige. Målsättningen med GMU är att rekryten ska lära sig att “försvara sig själv, bevaka eller försvara terräng, plats, anläggning eller verksamhet, handla på ett sådant sätt att gällande lagar och andra bestämmelser levs upp till, och lösa sina uppgifter utifrån en förståelse för dessa i ett större sammanhang”.

Försvarsmakten ger också ut en träningsbok för den som vill ansöka till GMU, för att förbereda sig fysiskt inför utbildningen. Är du redo?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *