Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Utbildning

Hur räknar man ut diametern?

Hur räknar man ut diametern

Diameter är en rak linje som går mellan två punkter på en cirkel, där linjen går igenom cirkelns mittpunkt. Då diameter är ett längdmått mäts den i meter, centimeter, millimeter och så vidare. Diametern brukar betecknas “d”. Man kan räkna ut diametern av en cirkel på olika sätt, beroende på […]

Hur räknar man ut kubikmeter?

Hur räknar man ut kubikmeter?

Kubikmeter är ett mått på volym som skrivs m3. En kubikmeter är en kub som är en meter lång på varje sida. En kubikmeter är samma som 1000 liter. Kubikmeter är ett mått som används inom många olika områden. Det är viktigt att förstå hur man räknar ut kubikmeter för […]

Hur räknar man ut moms?

I Sverige har vi tre olika momssatser, 25 %, 12 % och 6 %. Momssatserna gäller för olika varor och tjänster där 25 % är vanligast för livsmedel och lyxartiklar medan den lägsta momsen på 6 % gäller för bland annat tidningar och böcker. För att räkna ut momsen på […]

Hur gör man ett norskt ö?

Hur gör man ett norskt ö

Det norska ö, ”ø”, används även i det danska skriftspråket och uttalet är likt det svenska uttalet för ”ö”. Norskt Ö på din PC För att få fram ett norskt ö på sin dator (med svenskt tangentbord) använder man det numeriska tangenterna till höger på tangentbordet, med ”Num Lock” aktiverat. […]

Hur blir man en skådespelare

Om man inte har skådespelande föräldrar som kan hjälpa en in bakvägen genom kontakter så är det den långa vägen man får vandra och som förhoppningsvis tar en till teaterscenen och slutligen framför kameran. Man kan dock anmäla sitt intresse att bli statist vid olika filminspelningar där man kan skymta […]

Hur blir man modell

Ett av de yrken som många tjejer och killar drömmer om är att bli modell för någon stor agentur. Att bli modell är inte så enkelt utan kräver att man har ett utseende som blir bra på bild och som tilltalar betraktarna. Dock finns det många typer av modeller, vissa […]

Hur blir man pilot

Att bli pilot är något som de flesta killar har velat bli någon gång i livet vilket ger möjlighet till att få flyga stora flygplan och resa runt i världen. Men vägen till att bli pilot idag är lång och kan vara mycket kostsam, om man inte har tur att […]

Hur blir man polis

För att bli polis behöver man dels uppfylla några grundkrav och dels genomgå en polisutbildning. Kravet för att bli polis är att man är svensk medborgare, inte tidigare är straffad och att man har en fysik som är lämplig för polisarbetet och att man har ett starkt psyke som innebär […]

Hur inleder man ett brev på engelska

Hur man ska inleda ett brev på engelska är lite beroende på vem man ska skicka brevet till. Är det en känd person som exempelvis heter Ann så brukar man börja brevet med ”Dear Ann”. Om man inte vet personens namn men vet vilket kön personen har så kan man […]

Hur blir man legosoldat

Att bli legosoldat är inte så enkelt utan det kräver att man anmäler sitt intresse att delta i strid mot betalning i de länder som ligger i krig, inbördeskrig eller mot sina grannländer. Att hitta fram till rätt kontakt för att bli anställd som legosoldat är mycket svårt och skulle […]

Hur använder man fotnoter

En fotnot är en text som placeras längs ned på sidan i ett dokument eller i en artikel. En fotnot har oftast lite mindre textstorlek än den textstorlek som används för texten i dokumentet eller i artikeln. Fotnoter är extra information till läsaren och den kan innehålla sidnummer, datum, copyrighttext, […]

Hur refererar man

När man skriver faktamässiga texter eller baserar delar av texten på annans information är det viktigt att man refererar till de källor som man har använt som underlag för den text man skrivit. På så sätt kan man dels skydda sig från felaktigheter i texten samtidigt som man kan hänvisa […]

Hur många kr är 15% av 150 kr

15%

Att kunna räkna ut procent är en viktig kunskap som kommer till användning ofta både i privat- och arbetslivet. För att räkna ut hur många kronor X-procent utgör av X-kronor måste du först göra om procenttalet. 100 procent = 1 och således är 15% = 0,15. Räkneexempel: 0,15 (15%) * […]

Hur läser man en bok snabbt

Den som frågar hur man läser en bok snabbt har antagligen inte skaffat boken för att bara njuta av den. Om det handlar om ett skolarbete som man måste klara av inom en snäv tidsrymd så gäller det att veta hur man läser boken snabbt. Samtidigt som man tar sig […]

Hur lär man sig svenska

Den som håller på att lära sig svenska kan bli lagom frustrerad över alla konstiga regler som inte är så uppenbara som de kan verka för den som har språket som modersmål. Mitt, ditt, den, det, och, också, uttal av j, stj, hj och så vidare kan ta tid att […]

Hur lär man sig räkna

Det kan vara riktigt roligt att lära sig räkna om man bara har rätt attityd och metod. Barn lär sig normalt att räkna på förskolan och i skolan, men det finns vuxna som av en eller annan anledning inte hängde med i undervisningen eller som av andra skäl missat denna […]

Hur lär man sig alfabetet

Den som lärde sig att läsa och skriva som barn kanske inte kommer ihåg hur detta gick till. Då man frågar sig hur man lär sig alfabetet så handlar det antagligen om att man behöver lära ett barn att läsa eller att man vill lära en vuxen människa som kommer […]

Hur lär man sig engelska

flaggor brittisk amerikansk kanada

Det bästa sättet att lära sig engelska på är att befinna sig på en plats där ingen pratar svenska. Om man har möjligheten att bo i ett engelsktalande land under en längre period så kommer detta att vara den effektivaste metoden. Nu kan man förstås lära sig engelska hemma i […]

Hur räknar man ut volymen

Hur räknar man ut volymen

Volym mäts i kubik-meter/decimeter/centimter, vilket skrivs m3, dm3 eller cm3. En kubikmeter är en kub som är en meter lång på varje sida. En kubikmeter är samma som 1000 liter. Naturligtvis kan volymen vara mindre än en kubikmeter och mäts då i exempelvis kubikcentimeter. En liter är till exempel detsamma […]

Hur räknar man ut median

Hur räknar man ut median

Median är det mittersta värdet bland ett antal olika värden, som sorterats i storleksordning. Det är alltså ingenting man direkt räknar ut, utan man får fram medianen genom att titta på de olika värdena. Termen median tillhör gruppen lägesmått. Det finns två sätt att få fram medianen, beroende på om […]

Hur blir man lokförare

Hur blir man lokförare

Lokförare är ett av de yrken som många barn drömmer om som små. Det är inte alldeles enkelt att utbilda sig till lokförare. För att ens bli antagen till utbildningen måste man uppfylla trafikstyrelsens hälsokrav, vilket innefattar att man måste ha god syn med eller utan glasögon, god hörsel och […]

Hur räknar man ut area

Hur räknar man ut area

Area är detsamma som yta, vilket mäts i kvadratmeter. Man skriver kvadratmeter m2. En kvadratmeter är en kvadrat som är en meter lång på varje sida. Naturligtvis kan arean vara mindre än en kvadratmeter och mäts då i till exempel kvadratcentimeter. Det är mycket enkelt att räkna ut area. Så […]

Hur räknar man ut radien

Hur räknar man ut radien

Radien är en sträcka som går från en cirkels mittpunkt till en punkt på cirkelns omkrets. Radien är hälften så stor som cirkelns diameter som är den sträcka man får om man drar ett streck från en punkt på cirkelns omkrets och sedan vinkelrätt över till den andra sidan av […]

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

En cirkels omkrets är längden på den linje som utgör cirkelns yttersta gräns. Man skulle även kunna kalla denna sträcka för cirkelns perimeter. För att räkna ut en cirkels omkrets så måste man använda sig av Pi eller π som det vanligtvis skrivs i formler. Pis värde brukar anges som […]

Hur ansöker man till militärtjänstgöring

Hur ansöker man till militärtjänstgöring

Det som förut var militärtjänstgöring i form av värnpliktsutbildningen har sedan 2011 ersatts med en frivillig militär grundutbildning, GMU. Ingen i Sverige utbildas längre med plikt om inte Sveriges försvarsberedskap kräver det naturligtvis. Det är enkelt att söka till GMU, genom att kontakta Försvarsmakten. Man måste dock kolla att man […]

Hur räknar man ut bensinförbrukning

Hur räknar man ut bensinförbrukning

Det är smart att hålla ett öga på bensinförbrukningen eftersom förändringar kan vara en indikation om att bilen behöver servas. För att räkna ut bensinförbrukningen så måste man notera hur många mil man har kört sedan man sist tankade. Det enklaste är förstås att notera vad trippmätaren står på då […]

Hur uttalas Kex

Kex eller tjecks

Har du kanske nyligen deltagit i en diskussion om huruvida det uttalas Kex eller Tjecks? Då är du garanterat inte ensam och är säkerligen något som kan reta gallfeber på den envise. Faktum är dock att enligt språknämndens uttalsordbok så är både tjecks och kex godkända uttal. Du kan alltså […]

Hur mycket är 25% (procent) av 100 (etthundra)

Hur mycket är 25 procent av 100

Att räkna matte kan vara bra att ha kunskaper om och att kunna procent är något som man alltid har nytta av. Att räkna ut procent är egentligen väldigt enkelt men man ska förstås lära sig det först också. För att räkna ut hur mycket 1 procent av 100 är […]

Hur studerar man utomlands

studera utomlands

Att ha möjligheten att studera utomlands öppnar upp för fantastiska möjligheter att utvecklas som person och lära sig språk och kultur. Det finns flera olika möjligheter men det finns även vissa krav på de som vill studera utomlands. När man vill studera utomlands finns det ett stort antal företag i […]

Hur skriver man ut datum på engelska?

Datum på engelska

På samma sätt som man infogar svenskt datum kan man även infoga engelskt datum i sina dokument och som också kommer att skrivas ut på dokumentet vid utskrift. I Word så infogar man en sidfot genom att dubbelklicka överst i dokumentet. Detta gör att man kan lägga in information i […]

Hur skriver man en källförteckning

Alla seriösa debattörer och skribenter som skriver artiklar som baseras på eller som innehåller information från olika informationskällor brukar oftast skriva en källförteckning till sina texter. Detta visar dels på att artikel är väl underbyggd men det ger även läsaren möjlighet att ta del av ytterligare information inom ämnet. En […]

Hur skriver man en tenta

Inför en tenta brukar ofta nervositet och stress göra sig påmind då man funderar över hur pass väl förberedd man är inför tentan, men det finns inga skäl till att stressa upp sig om man gör sitt bästa för att förberedda sig inför tentan, det handlar egentligen bara om att […]