Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur studerar man utomlands

Hur studerar man utomlands

Att ha möjligheten att studera utomlands öppnar upp för fantastiska möjligheter att utvecklas som person och lära sig språk och kultur. Det finns flera olika möjligheter men det finns även vissa krav på de som vill studera utomlands.

När man vill studera utomlands finns det ett stort antal företag i Sverige som kan hjälpa till med det praktiska som att söka lämpliga skolor och hjälpa till med ansökningarna. Kravet för att kunna studera utomlands är att man har rätt behörighet för de studier som man vill söka till. Generellt gäller att man har klarat av en treårig utbildning på gymnasiet och fått ett slutbetyg.

I vissa fall, beroende på land och utbildning, kan det krävas att man pratar landets språk men oavsett är det minsta kravet att man har ett högt betyg i engelska och kan prata och förstå engelska obehindrat. Det kan också finnas andra krav på förkunskaper som gäller för specifika utbildningar.

När man studerar utomlands behöver man någon form av ersättning för att kunna klara av sitt uppehälle under studietiden. Detta kan man få genom CSN som erbjuder studiemedel för personer som studerar utomlands.

Kraven för att få studiemedel är:      

–          För studier inom EES kan studiemedel godkännas för deltidsstudier. Utanför EES krävs alltid heltidsstudier och att studietiden uppgår till minst 13 veckor.

–          Man ska ha dokumentation som styrker att man har kommit in på en skola utomlands och att det finns förutsättningar att studierna leder till en examen.

–          Innan man påbörjar studierna ska man ha varit bosatt i Sverige en sammanhängande tid av 2 år under de senaste 5 åren.

–          Man får inte ha fyllt 55 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.