Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur blir man pilot

Att bli pilot är något som de flesta killar har velat bli någon gång i livet vilket ger möjlighet till att få flyga stora flygplan och resa runt i världen. Men vägen till att bli pilot idag är lång och kan vara mycket kostsam, om man inte har tur att man kan få sin utbildning betald av något flygbolag.

Förr i tiden så var Flygvapnet en inkörsport till att bli pilot inom det civila flyget, men idag så är det väldigt få som antas som piloter inom flygvapnet då det skrivs längre kontrakt med de som blivit antagna tidigare.

Det finns statligt finansierade gymnasieutbildningar där man kan studera till pilot, men de är ytterst få platser och inom kort så har man bestämt att man ska plocka bort denna utbildning och ersätta den med privata alternativ, exakt med vad, hur och när är inte klart i skrivande stund.

För att bli pilot så behöver man ha olika typer av certifikat. Det enklaste certifikatet, Private Pilot License, PPL, ger en behörighet att flyga små flygplan med några få passagerare i icke-kommersiell trafik. Detta certifikat är en bra början på pilotkarriären och denna utbildning tillhandahålls av ett stort antal privata och av transportstyrelsen godkända företag runt om i Sverige.

Om man vill arbeta och försörja sig som pilot behöver man ytterligare ett certifikat, Commercial Pilot License, som ger en rätt att mot betalning flyga passagerare i en-pilotsystem. Med detta certifikat kan man ansöka om arbete på mindre flygbolag med mindre flygplan.

Men för att ta steget upp till de stora flygplanen, de bättre inkomsterna och de långa resorna behöver man ett certifikat som heter Airline Transport Pilot License, ATPL, vilket ger en behörighet att flyga all kommersiell trafik i två-pilotssystem som befälhavare i kombination med tilläggscertifikat.

Utöver ATPL certifikatet krävs nämligen ett antal kompletterande certifikat för att kunna bli anställd hos ett flygbolag för att flyga passagerare över hela jorden. Man behöver bland annat ta certifikat som ger en rätt att flyga i moln, ett certifikat som är anpassat just för det flygplan man ska flyga och certifikat som ger en behörighet att arbete i fler-pilot kabiner med besättning.

Man får räkna med, om man inte har tur att bli antagen till en statlig finansierad flygutbildning, att det kostar flera 100 000 kronor innan man har sina certifikat och kan bli anställd hos ett flygbolag. Det är inte värre än andra utbildningar där man efter studier har dryga studielån att betala tillbaka, men nackelen är att man får låna och ligga ute med dessa pengar själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *