Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur blir man polis

För att bli polis behöver man dels uppfylla några grundkrav och dels genomgå en polisutbildning. Kravet för att bli polis är att man är svensk medborgare, inte tidigare är straffad och att man har en fysik som är lämplig för polisarbetet och att man har ett starkt psyke som innebär att man klarar av att hantera stressiga situationer på ett ansvarsfullt sätt.

Utöver de grundläggande kraven behöver man genomgå en polisutbildning som sträcker sig över 4 terminer av heltidstudier. Utbildningen genomförs antingen på Polishögskolan i Stockholm eller på någon av de två andra utbildningsplatserna förlagda till Luleå och Umeå.

Utbildningen kan delvis genomföras på distans medan praktisk utbildning görs på plats. Den som genomgår utbildningen har rätt till studiebidrag. En polisutbildning skiljer sig från andra högskolors studier på sådant sätt att man inte får en akademisk examen efter avslutad utbildning.

Efter att man har klarat att ta examen efter den fyra terminer långa utbildningen så följer sex månaders handledd praktik på någon av landets polisstationer. Under denna tid kommer man få ta del av hur polisarbetet praktiskt fungerar.

Efter att man har avslutat sin praktik har man behörighet att söka anställning hos polismyndigheten som polisassistent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *