Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur hanterar man otrohet

Att hantera otrohet är inte alltid så enkelt framförallt inte om man har ett stadigt förhållande där man har ett helt liv tillsammans och kanske även barn. Enligt olika undersökningar så är fler personer otrogna idag är någonsin. Man uppskattar att var tredje eller även i vissa fall varannan person är otrogen mot sin partner.

Otrohet beror oftast på missnöje eller en flykt. Personer som levt under tristess i ett förhållande under en längre tid och som helt plötsligt får uppmärksamhet, smicker och någon som lyssnar på dem faller oftare dit för otrohet än de personer som vårdar sina förhållanden och som tar hand om varandra.

Att hantera otrohet är svårt. Det handlar om att bearbeta sorgen och att förstå varför denna situation kunde uppstå och sedan hantera grubblandet om man ska förlåta och gå vidare eller om man vill lämna. Att bli bedragen gör ont, riktigt ont och det tar tid, om det ens går, att komma över detta.

Även om man väljer att förlåta och gå vidare tillsammans kan känslorna kring denna otrohet blomma upp igen i olika situationer vilket gör att man får svårt att lita på varandra framöver och svartsjuka och kontrollbehov kan komma att kväva förhållandet.

Om man ska förlåta och gå vidare med förhållandet så krävs att man kan bygga upp ett förtroende för varandra igen så att man kan lita på varandra och även dra lärdom av denna händelse så att det inte händer igen. Det är svårt och ytterst få personer lyckas bygga upp ett starkt förhållande igen efter en otrohet, snarare är risken övervägande att man bara drar ut på lidandet ännu längre vilket gör att alla parter mår dåligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *