Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur fungerar fotosyntes?

Fotosyntes

Fotosyntes är en fascinerande och vital process som utförs av växter, vissa alger och vissa bakterier. Denna process omvandlar ljusenergi från solen till kemisk energi, vilket möjliggör för dessa organismer att skapa sin egen näring. Här är en steg-för-steg förklaring av hur fotosyntes fungerar:

 1. Absorption av ljusenergi:
  Fotosyntesen börjar när ljusenergi (vanligtvis från solen) absorberas av klorofyll, ett grönt pigment som finns i växtcellernas kloroplaster. Det finns också andra pigment som hjälper till att fånga ljus, men klorofyll är det mest framträdande.

 2. Vattenmolekylernas nedbrytning:
  I kloroplasterna bryts vattenmolekyler (H₂O) ner till syre (O₂) och vätejoner (protoner). Denna process frigör också elektroner.

 3. Energiöverföring:
  De absorberade ljusenergierna (fotonerna) överförs till elektronerna som frigjorts från vattenmolekylerna. Detta ger elektronerna högre energinivåer.

 4. Elektrontransportkedjan:
  Dessa högenergetiska elektroner transporteras genom en serie av proteiner (känd som elektrontransportkedjan) inuti kloroplasten. Under denna process används energin från elektronerna för att pumpa vätejoner in i thylakoidrummet, vilket skapar en koncentrationsgradient.

 5. ATP-syntes:
  Vätejonernas rörelse tillbaka över thylakoidmembranet (mot koncentrationsgradienten) driver bildandet av adenosintrifosfat (ATP), en energirik molekyl.

 6. Koldioxidfixering:
  I en process som kallas Calvin-cykeln används ATP (och en annan energirik molekyl som heter NADPH, som också bildas under fotosyntesen) för att omvandla koldioxid (CO₂) från luften till glukos (C₆H₁₂O₆), en enkel sockerart.

 7. Syre som biprodukt:
  Syre som frigörs under nedbrytningen av vattenmolekyler diffunderar ut ur cellerna och släpps ut i atmosfären.

 8. Glukosanvändning:
  Den producerade glukosen används av växten som energikälla för att växa och utvecklas. Den kan också omvandlas till andra typer av kolhydrater, lagras eller användas i cellandning.

Videoförklaring

Sammanfattningsvis omvandlar fotosyntesen solenergi till kemisk energi, producerar syre och organiska föreningar (som glukos) som är nödvändiga för livet på jorden.

Det är en grundläggande process för ekosystemens funktion och för livet på vår planet.Referenser:
1. Klipp från Uppsala Universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *