Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Bygg och konstruktion

Hur tillverkas elektricitet?

vindkraftverk

Elektricitet är en sekundär energikälla – vi får den från omvandling av andra energikällor, till exempel kol, naturgas, olja, kärnkraft, vind och andra naturkällor. Dessa kallas primära energikällor. Processen för att generera el som ska användas för kraft sker i kraftverk. Hur fungerar det? Stora maskiner som kallas turbiner vrids […]