Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Bygg och konstruktion

Hur väljer man bra verktyg?

Verktyg

Att välja rätt verktyg för jobbet kan vara en utmaning, särskilt med det stora utbudet av produkter på marknaden. Men en viktig princip att hålla i åtanke är att satsa på kvalitet. Kvalitetsverktyg kanske kostar mer initialt, men de håller längre, presterar bättre och kan till och med spara pengar […]

Hur fungerar vattenkraft?

vattenkraft

Vattenkraftens grundläggande princip är att omvandla den potentiella energin i vattnet till mekanisk energi genom en turbin, som i sin tur driver en generator för att producera elektricitet. Det finns flera typer av vattenkraftverk, inklusive konventionella dammar, pumpade lagringsanläggningar och så kallade “rinnande” vattenkraftverk som använder flodens naturliga flöde för […]

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är vanligt förekommande i de flesta moderna hem och säkerställer skydd mot felströmmar för såväl människor som hemmets utrustning. Men hur funkar de? För att ström ska fungera som energikälla så är det viktigt att den flödar i en sorts kretslopp. Med en jordfelsbrytare så säkerställs att det sker […]

Hur fungerar en elmotor?

elgräsklippare

Elmotorn är något som vi på många sätt tar för givet. Men det är trots allt väldigt avancerade konstruktioner. Så här funkar de. En elmotor kännetecknas av att elektrisk energi omvandlas till mekanisk rörelseenergi. Den mekaniska energin kan i sin tur användas till att driva fordon och diverse maskiner. Elmotorns […]

Hur fungerar rotavdrag?

snickare rotavdrag

Rotavdraget innebär att vissa hushållstjänster blir mer prisvärda. Tack vare detta har många haft möjlighet att bekosta allt från ombyggnationer och renoveringar till avloppsåtgärder och uppvärmningssystem. Men hur fungerar det rent praktiskt, och vad är fördelarna med rotavdraget? År 2008 infördes rotavdraget i Sverige med syftet att uppmuntra privatpersoner att […]

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme

Bergvärme är en sorts uppvärmning som använder sig av jordens berggrund vars naturliga värme kan utvinnas ur grundvattnet. Men hur fungerar egentligen bergvärme? Med bergvärme så hämtas värme från berg, sjöar och mark. I de flesta fall sker detta genom att man via ett djupt borrhål utvinner energi ur grundvattnet. […]

Hur fungerar solceller?

Solpaneler på ett fält

Solceller använder solens kraft för att skapa en liknande process som i kemiska batterier. Denna åtgärd är det fria flödet av elektroner. Plattorna av solpaneler är utformade av denna naturliga form av kisel. Naturliga kiselatomer bär fyra elektroner, men har plats för ytterligare fyra. Plattorna har en neutral laddning medan […]

Hur tillverkas elektricitet?

vindkraftverk

Elektricitet är en sekundär energikälla – vi får den från omvandling av andra energikällor, till exempel kol, naturgas, olja, kärnkraft, vind och andra naturkällor. Dessa kallas primära energikällor. Processen för att generera el som ska användas för kraft sker i kraftverk. Hur fungerar det? Stora maskiner som kallas turbiner vrids […]