Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är vanligt förekommande i de flesta moderna hem och säkerställer skydd mot felströmmar för såväl människor som hemmets utrustning. Men hur funkar de?

För att ström ska fungera som energikälla så är det viktigt att den flödar i en sorts kretslopp. Med en jordfelsbrytare så säkerställs att det sker ett jämt strömflöde mellan den spänningsdrivande fasledaren och neutralledaren.

Om detta strömflöde inte motsvarar förväntningar så innebär det att ström leds vidare via en oväntad plats med följd att jordfelsbrytaren helt enkelt bryter strömmen.

Det finns jordfelsbrytare med olika nivåer av skyddsström. De som inte tillåter mer än 30 mA kallas ofta för personskyddsbrytare. Dessa är vanliga i bostäder.

Industriella jordfelsbrytare har däremot en högre felmarginal då de typiskt sett används i samband med industrimaskiner där den naturliga variationen i ström ofta är större.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *