Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

El

Hur fungerar vattenkraft?

vattenkraft

Vattenkraftens grundläggande princip är att omvandla den potentiella energin i vattnet till mekanisk energi genom en turbin, som i sin tur driver en generator för att producera elektricitet. Det finns flera typer av vattenkraftverk, inklusive konventionella dammar, pumpade lagringsanläggningar och så kallade “rinnande” vattenkraftverk som använder flodens naturliga flöde för […]

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är vanligt förekommande i de flesta moderna hem och säkerställer skydd mot felströmmar för såväl människor som hemmets utrustning. Men hur funkar de? För att ström ska fungera som energikälla så är det viktigt att den flödar i en sorts kretslopp. Med en jordfelsbrytare så säkerställs att det sker […]

Hur fungerar en elmotor?

elgräsklippare

Elmotorn är något som vi på många sätt tar för givet. Men det är trots allt väldigt avancerade konstruktioner. Så här funkar de. En elmotor kännetecknas av att elektrisk energi omvandlas till mekanisk rörelseenergi. Den mekaniska energin kan i sin tur användas till att driva fordon och diverse maskiner. Elmotorns […]

Hur tillverkas elektricitet?

vindkraftverk

Elektricitet är en sekundär energikälla – vi får den från omvandling av andra energikällor, till exempel kol, naturgas, olja, kärnkraft, vind och andra naturkällor. Dessa kallas primära energikällor. Processen för att generera el som ska användas för kraft sker i kraftverk. Hur fungerar det? Stora maskiner som kallas turbiner vrids […]