Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur påverkar oljan miljön

Oljan har bidragit till några av jordens största miljökatastrofer och är fortfarande ett stort hot mot miljön. De flesta oljeföroreningar sker ute på haven men det förekommer även att det sker större utsläpp på land som har stor påverkan på miljön.

Det finns många olika skäl till att det sker stora utsläpp av olja, bland annat så sker utsläpp i samband med att man borrar efter olja, vid läckage från oljetankers eller rörledningar och vid olyckor. Det krävs ofta stora insatser i samband med utsläpp för att sanera och begränsa de skador som oljan kan göra på miljön.

Vid oljeutsläpp i havet så sjunker cirka hälften av oljemängden till havsbotten och dödar därmed det växtliv och de fiskar som lever i området. Den andra hälften av oljan lägger sig som ett tjockt lager ovanpå vattenytan och driver in mot land där oljan dödar sjöfåglar men även förorenar fiskevatten.

Vid oljeutsläpp på land så påverkar oljan marken där föroreningen sker och därmed växtligheten i det område. Om oljan inte saneras bort kan olja tränga ned i marken och i värsta fall även in i grundvattnet vilket gör att allt vatten i området blir otjänligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *