Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Samhälle

Hur lyckades Hitler ta makten i Tyskland

Att Hitler lyckades ta makten i Tyskland är en liten märklig historia då hans parti, nazistpartiet, för tiden hade tappat miljontals väljare på grund av nazistpartiets program. Men Hitler hade lyckats få stöd av kapitalstarka personer och företag som såg en nytta i partiets kamp mot bolsjevismen och mot arbetarrörelsen […]

Hur tjänar Kungen pengar

Hur tjänar Kungen pengar

Kungen är rik, det vet alla, men hur tjänar egentligen Kungen pengar? Hovet har intäkter från olika håll och det som kallas för apanage är det som kommer från oss skattebetalare. Det här är ett anslag som fastställs av regeringen och precis vad pengarna används till får allmänheten inte veta. […]

Hur gör man en Lex Maria-anmälan

Lex Maria-anmälan

Det finns en regel som heter Lex Maria och som innebär att vårdgivare ska anmäla till Socialstyrelsen alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera till vårdgivaren, som sedan utreder, vidtar åtgärder och anmäler till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen säkerställer sedan att de […]

Hur gör man en polisanmälan

Hur gör man en polisanmälan

Om du har blivit utsatt för ett brott måste du göra en polisanmälan så att polisen kan utreda brottet och eventuellt lagföra de som utsatt dig för brottet. Ibland kan du också behöva göra en polisanmälan för att försäkringsbolag ofta kräver det när du anmäler exempelvis en stöld. Beroende på […]

Hur lånar en stat pengar

En stat kan låna pengar av andra stater eller få så kallade nödlån av organ som bland annat EU eller IMF, Internationella valutafonden. De allra flesta stater lånar dock pengar av befolkningen eller av utländska investerare genom att ge ut obligationer. Sverige har idag en statsskuld på cirka 1 100 miljarder […]

Hur får man en vapenlicens

Hur får man en vapenlicens?

Man ansöker om en vapenlicens hos polisen och kraven för att få en vapenlicens är lite olika beroende på vad det är för vapen som man vill få en vapenlicens för. Generellt gäller att man ska vara myndig och inte finnas med i polisen straffregister. För att få vapenlicens för […]

Hur påverkar oljan miljön

Oljan har bidragit till några av jordens största miljökatastrofer och är fortfarande ett stort hot mot miljön. De flesta oljeföroreningar sker ute på haven men det förekommer även att det sker större utsläpp på land som har stor påverkan på miljön. Det finns många olika skäl till att det sker […]

Hur pratade man förr

Hur man pratade förr i tiden är en ganska intressant fråga då den uppfattning vi har fått om detta har kommit genom att se gamla filmer eller höra på citat från radioprogram. I dessa filmer hör man hur deltagarna pratar snabbt och med en nasal röst som nästan låter lite […]

Hur arbetar riksdagen

Riksdagen består av 349 personer som väljs in genom allmänna val var fjärde år. Enligt grundlagen så är Sverige en demokrati och folket ska företrädas genom riksdagsmän som fattar beslut åt folket. Detta innebär att riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ och det är här som riksdagsmännen röstar om olika […]

Hur arbetar regeringen

En regering tillsätts var fjärde år som ett resultat av det allmänna valet. Det parti/partier som vinner valet tillsätter själva en regering där man utser ministrar för olika ansvarsområden. Regeringens arbete är att styra den dagliga driften av Sverige vilket innebär att den dels representerar Sverige i EU och kan […]

Hur kan jag påverka EU

Hur kan jag påverka EU

Som enskild person är det svårt att kunna påverka EU. Den påverkan som man istället kan ha är att man kollektivt med andra personer röstar på det parti i riksdagen som bäst hanterar de frågor som tas upp i EU. Förutom riksdagsvalet så sker även ett val till Europaparlamentet var […]

Hur påverkas människor av media

Media som tv, tidningar och även vissa sidor på Internet har stor påverkan på en stor del av befolkningen i Sverige. Detta till stor del på grund av att media sammanfattar händelser åt sina läsare och tittare som uppfattar medias rapportering som sanning då de inte har tid eller möjlighet […]

Hur får man ett personnummer

Det är Skatteverket som hanterar alla personer som är folkbokförda i Sverige och är även den myndighet som tilldelar svenskar personnummer. Alla personer som är födda i Sverige eller som har en svensk förälder och är födda utomlands får ett svenskt personnummer efter att födseln har anmälts till Skatteverket. Personer […]