Vi har svar på mer eller mindre allt.

Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur lyckades Hitler ta makten i Tyskland

Att Hitler lyckades ta makten i Tyskland är en liten märklig historia då hans parti, nazistpartiet, för tiden hade tappat miljontals väljare på grund av nazistpartiets program. Men Hitler hade lyckats få stöd av kapitalstarka personer och företag som såg en nytta i partiets kamp mot bolsjevismen och mot arbetarrörelsen som snabbt blev starkare vilket oroande företagare såg som ett hot mot sina verksamheter.

Partiet fick även sympatier från den stora besvikna folkmassan som ansåg att deras tillvaro i samhället hade försvagats i samband med krisen och som hade blivit överkörda av storföretagen som hade utnyttjat krisen för att tjäna ännu mer pengar.

Just bland den besvikna folkmassan, som främst bestod av tjänstemän, började hatet byggas upp mot invandrare och främst mot judar som man ansåg tjänade pengar på den inhemska befolkningen och som blev rikare och rikare medan den besvikna folkmassan fick det allt svårare.

Hitler tog över makten den 30 januari år 1933 och bara två månader senare så gav riksdagen Hitler obegränsat med befogenheter som gav honom möjligheten att ensam härska över Tyskland med diktatormetoder. Han fick stöd av samtliga partier, förutom av Socialdemokraterna som röstade emot förslaget, men som dock fogade sig och lovade att stödja Hitler i hans utrikespolitik och även uppmanade arbetarna att ställa upp för Hitler.

Under samma år så tog Hitler över fackföreningarna i Tyskland och sände alla tidigare ledare till koncentrationsläger och på så sätt så fick nazistpartier och Hitler oinskränkt makt över alla arbetare i Tyskland.

Det var inte bara stödet från kapitalstarka personer och missnöjet bland folket som fick Hitler att komma till makten utan även den feghet som de övriga stora partierna visade upp då ingen vågade stå upp mot Hitler och hans maktövertagande som gav honom oinskränkt makt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *