Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

Hur skriver jag en framtidsfullmakt

Har du själv något att säga till om angående vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska ärenden den dag du inte längre klarar av det på egen hand? Med Jurio kan du snabbt, smidigt och tryggt skriva en framtidsfullmakt online, redan idag!

Framtidsfullmakter: en juridiskt tryggare framtid

Till den som inte längre kan att ta hand om sig själv utser kommunen en god man eller förvaltare. Den utsedda personen får i uppdrag att representera dig och kan fatta stora beslut rörande bland annat din ekonomi och bostad.

Men när det är kommunen som bestämmer finns det inga garantier för att din gode man eller förvaltare blir någon du känner och har förtroende för. För att vara säker på att du i framtiden blir representerad av någon som känner dig kan du upprätta en framtidsfullmakt.

Med en framtidsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som ska företräda dig, och i vilken omfattning. Exempelvis kan du ange att din partner, eller dina barn, ska få sköta dina ärenden å dina vägnar – men att de inte får ta lån åt dig.

Framtidsfullmakter börjar först gälla när du inte längre är kapabel att fatta välinformerade beslut. Med en framtidsfullmakt säkrar du alltså din juridiska trygghet i framtiden, samtidigt som du behåller makten över ditt eget liv så länge som möjligt.

Så upprättar du en framtidsfullmakt

  • Kontrollera om du är behörig att skriva en framtidsfullmakt. Du ska vara över 18 år gammal och kapabel att fatta egna, välgrundade, beslut.
  • En långt framskriden demenssjukdom innebär exempelvis att du inte längre kan skriva en framtidsfullmakt.
  • Välj dina fullmaktshavare, alltså de som ska företräda dig när du inte längre klarar av det själv.
  • Beskriv på ett tydligt och detaljerat sätt vad fullmaktshavarna får, respektive inte får göra i ditt namn.
  • Bestäm huruvida du vill lägga till en granskare i din framtidsfullmakt. Granskaren har i uppgift att kontrollera fullmaktshavarnas arbete.
  • Skriv ut och underteckna framtidsfullmakten. Detta ska ske framför två vittnen, annars blir dokumentet inte juridiskt giltigt. Vittnena måste vara över 15 år gamla, vid sina sinnes fulla bruk och ska inte vara nära släkt eller ha med framtidsfullmakten att göra. Kanske kan dina grannar eller en vän ställa upp.

Skriv din framtidsfullmakt med Jurio

Att upprätta juridiska dokument kan vara krångligt, och det är det av stor vikt att allt blir rätt. Med Jurio kan du enkelt upprätta de juridiska dokument du behöver på bara ett par minuter – och till en bråkdel av priset hos en traditionell advokat. Nu har vi utvidgat vår tjänst så att det även är möjligt att upprätta framtidsfullmakter.

Du behöver bara svara på frågor i vårt smarta digitala formulär. Därefter skräddarsys en framtidsfullmakt efter just dina behov och önskemål. Exempelvis kan du bestämma att inga lån får tas i ditt namn eller att din bostad inte får säljas.

Våra formulär är framtagna av yrkesverksamma jurister och ställer samma frågor som vid traditionell personlig rådgivning, så du kan vara säker på att dina dokument kommer vara juridiskt giltiga. På vår hemsida hittar du dessutom massvis med artiklar om juridiska begrepp och koncept.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.