Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur installerar man en diskmaskin

Att installera en diskmaskin är inte speciellt svårt det är viktigt att man får röranslutningar tätt och att elen kopplas in rätt. Det finns olika typer av diskmaskiner, dels de som man placerar ovanpå diskbänken och dels de som monteras in i diskbänken, antingen i ett färdigt utrymme eller i ett av skåpen.

Alla moderna kök har uttag färdiga för diskmaskiner. Man behöver stänga av vattnet till köket och koppla in en anslutning på kökskranen där man öppnar tillförseln av vatten till diskmaskinen. Därefter behöver man ansluta diskmaskinens avloppsslang till köksbänkens avlopp. Detta gör man genom att ansluta till färdiga uttag vid avloppet eller så kan man lägga avloppsslangen direkt i diskhon.

Efter att alla vattenledningar är kopplade så kopplar man slutligen in elen. Om diskmaskinen har en vanlig jordad stickkontakt så sätter man in den i uttaget som finns i köket. Finns det däremot enbart elkablar som ska kopplas in i en dosa i väggen krävs att man först stänger av elen i köket. Därefter skruvar man bort locket på dosan och kopplar in de tre kablarna från diskmaskinen i de elanslutningar som finns i väggen. Följ noggrant de anvisningar som medföljer instruktionerna för diskmaskinen då felkopplingar kan leda till att diskmaskinen blir skadad eller strömförande.

Det rekommenderas att man anlitar en behörig elektriker för att koppla in elen för diskmaskinen om en vanlig stickkontakt saknas.

Efter att alla anslutningar för vatten och el är klara så testkör man diskmaskinen. Kontrollera noggrant under körning så att det inte läcker vatten från någon av de två anslutningarna. Montera därefter fast diskmaskinen efter de instruktioner som medföljde diskmaskinen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *