Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur skriver man en novell

Till skillnad mot en bok är en novell en fristående och sammanhängande berättelse kring en specifik historia eller händelse. Den är ofta inte speciellt lång utan är mer intensiv i sitt berättande än vad en bok är som ofta berättar om mer detaljer och omkringliggande områden. En novell har en röd tråd från inledningen och sedan igenom hela novellen fram till slutet. Det innebär att början på novellen ska hänga ihop med slutet men kan komma att förändras allt eftersom man läser novellen så att slutet inte är så uppenbart som man trodde inledningsvis.

I en novell så kommer man direkt in i handlingen som därefter berättas i ett ganska intensivt tempo och som slutligen mynnar ut i ett slut som var mer oväntat än man hade räknat med.

För att skriva en novell behöver man lägga upp en kort struktur och ett flöde som man kan följa. Det handlar om att identifiera vad man ska skriva om, hur det ska berättas och vilka som är involverade i berättelsen.

När man skriver en novell behöver man först fundera vem det är som är berättaren, är det en själv, en av huvudpersonerna i berättelsen eller är historien berättad i tredje person. En novell kan skrivas olika beroende på vem som är berättaren.

Eftersom en novell, till skillnad mot en bok, är mer intensiv i sitt berättande så behövs det material så att man kan fånga läsarens intresse från första början och sedan behålla detta intresse till slutet.

Händelsen man ska skriva om ska kunna engagera läsaren, det kan vara fantasi eller en riktig händelse. Personerna som agerar i berättelsen ska man lätt kunna identifiera sig med så att man dels kan se hur dessa ser ut och agerar i sitt inre men även så att läsaren kan förstå och även sympatisera med dessa. Det är också viktigt var berättelsen äger rum någonstans och i vilken tid, vissa berättelser passar bättre i vissa tidsepoker och miljöer än andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *