Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur arbetar regeringen

En regering tillsätts var fjärde år som ett resultat av det allmänna valet. Det parti/partier som vinner valet tillsätter själva en regering där man utser ministrar för olika ansvarsområden. Regeringens arbete är att styra den dagliga driften av Sverige vilket innebär att den dels representerar Sverige i EU och kan göra överenskommelser med andra länder men även ansvarar för en uppsatt budget som ska fördelas på olika myndigheter, skolor, sjukvård med mycket mera.

Utöver att sköta om den dagliga driften ska även en regering undersöka behoven av nya lagar och utföra åtgärder som krävs för att hantera olika situationer. Regeringen ska arbeta för att sammanställa och lägga fram förslag till riksdagen där man röstar om dessa förslag. Det innebär bland annat att en regering inte självständigt kan driva vissa övergripande frågor utan att ha fått godkänt av riksdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *