Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Sjukvård

Hur gör man en Lex Maria-anmälan

Lex Maria-anmälan

Det finns en regel som heter Lex Maria och som innebär att vårdgivare ska anmäla till Socialstyrelsen alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera till vårdgivaren, som sedan utreder, vidtar åtgärder och anmäler till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen säkerställer sedan att de […]