Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur fungerar ett kärnkraftverk

Hur fungerar kärnkraft?

Kärnkraftverk står idag för den största produktionen av el i Sverige och än så länge finns det inte bra alternativ som ekonomiskt och miljövänligt kan ersätta den energi som vi får från kärnkraftverk.

Energin från kärnkraftverk skapas genom att man klyver uran-235 i en reaktortank som hela tiden förses med stora mängder vatten. Uranet hettar upp vattnet som förångas och som sedan ger kraft att få en turbin att rotera. När turbinen roterar skapas en energi som tas upp av en generator som i sin tur omvandlar denna energi till el.

Den elenergi som generatorn skapar fortsätter ut till transformatorer och sedan vidare till ett ställverk. Vid ställverket bearbetas elenergin och spänningen höjs till 130 kV och 400 kV och därefter förs elen vidare ut på elkraftnätet där det förmedlas ut till elkonsumenterna.

Fördelarna med kärnkraft är att det inte blir några utsläpp av koldioxid, det ger lite avfall och det är miljövänligt och billigt.

Nackdelarna är att det avfall som blir är radioaktivt och behöver förvaras på säker plats under flera årtionden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.