Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur gör man en Lex Maria-anmälan

Lex Maria-anmälan

Det finns en regel som heter Lex Maria och som innebär att vårdgivare ska anmäla till Socialstyrelsen alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera till vårdgivaren, som sedan utreder, vidtar åtgärder och anmäler till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen säkerställer sedan att de anmälda händelserna har utretts ordentligt och att åtgärder har vidtagits för att uppnå hög patientsäkerhet.

Här följer ett exempel på en Lex Maria-anmälan:

  • En kvinna i vårdpersonalen på ett vårdhem upptäcker under natten att en äldre förvirrad man, som vårdas på grund av nedsatt allmäntillstånd, ramlat ner till en balkong, en våning under sitt eget rum.
  • Vårdpersonalen ser att vädringsfönstret i mannens rum är öppet och inser att mannen tagit sig ut från detta fönster och ramlat ner till balkongen på våningen under.
  • Mannen får nyckelbens- och lårbensbrott på grund av fallet.
  • Vårdpersonalen anmäler fallet till den anmälningsansvarige på vårdhemmet.
  • Den anmälningsansvarige utreder händelsen och vidtar åtgärder, till exempel att sätta säkerhetslås på vädringsfönstret.
  • Socialstyrelsen kontrollerar att händelsen har utretts ordentligt och att åtgärderna har vidtagits.

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen, utan kan klaga på hälso- och sjukvården på andra sätt, genom att vända sig till patientnämnden i sitt landsting eller Socialstyrelsen.

Lex Sarah

För ett allvarligt missförhållande inom socialtjänsten ska vårdpersonal på ett linkande anmäla en “Lex Sarah”-händelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *