Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur bokför man moms

Hur bokför man moms

Moms är en benämning på mervärdesskatt och det är en skatt på det mervärde som en produkt får när den passerar ett företag. Mervärdet är det värde som produkten säljs för minus det värde materialet till produkten köpts in för.

Ett exempel är Klas som tillverkar gammaldags leksaksbilar. Till tillverkningen behöver han bildelarna, lim och färg. När han köper detta betalar han moms, vilken han senare kommer att få tillbaka. Klas har även andra kostnader, såsom transport och inköp av verktyg. Även vid dessa kostnader betalar Klas moms, som han senare kommer att få tillbaka.

Som ett exempel har han betalat 5000 kronor för kostnader i biltillverkningen under hela året. Om momsen var 25% har han betalat 1000 kronor i moms, vilket han ska få tillbaka. Hans kostnader har alltså totalt varit 4000 kronor, vilket är värdet på leksaksbilarna. När han ska sälja bilarna beslutar han sig för att priset ska vara 9000 kronor. Skillnaden (9000 – 4000 = 5000) är mervärdet. Innan bilarna når kunden, måste dock Klas lägga på 25% moms på försäljningspriset, det vill säga 2250 kronor, och säljer därför bilarna för 11250 kronor inklusive moms. Klas betalade 1000 kronor i moms för sina kostnader och fick in 2250 kronor i moms från kunderna, 1250 kronor mer än han själv betalade. Mervärdet på bilarna var 5000 kronor och 25% på 5000 kronor är 1250 kronor, vilket är den mervärdesskatt han behöver betala.

De två olika slags momskonton som man måste bokföra är:

1.                   Tillgångskonton för moms:

o                    Denna moms ses som en tillgång, eftersom man kan dra av den vid momsdeklaration. Denna moms används när man köpt något.

2.                   Skuldkonton för moms:

o                    Denna moms är en skuld till staten, eftersom den ska betalas vid momsdeklarationen. Detta är momsen som man fakturerat till kunden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *