Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Bokföring

Hur bokför man Adsense-intäkter?

Bokför Adsense-intäkter

Om du har intäkter från Google Adsense så skall dessa bokföras och tas upp för eventuell beskattning beroende på hur stora intäkter du har. Driver du företag ska dessa bokföras. Om du har en motpart inom EU och pengarna betalas ut från Irland är det ingen moms på beloppet. Dessa […]

Hur bokför man representation

Hur bokför man representation

För att bokföra representation så måste man vara noga med att förstå vad som kan anses vara en representationsavgift och vad som inte är det.  Man kan tala om två typer av representation och dessa är intern och extern representation. Den externa varianten används i syftet att skapa nya kundrelationer […]

Hur fungerar kredit och debet

Hur fungerar kredit och debet

I en verksamhet så utför man det som kallas för dubbel bokföring. Det här är en metod som är till för att man ska undvika fel och på ett enkelt sätt få överblick över den ekonomiska verksamheten. När en transaktion utförs så kommer denna att redovisas på två olika konton. […]

Hur bokför man frakt

Hur bokför man frakt

Man måste bokföra frakt. Det här är det lag på, och om man inte är säker på hur man ska bokföra frakt så kan det vara smart att betala ett redovisningsföretag för att ta hand om den här biten. Om man gör fel i sin redovisning så kan det verkligen […]

Hur bokför man friskvård

Fotboll som friskvård

Idag är det vanligt att man erbjuder anställda tillgång till motion och friskvård till priser som är fördelaktiga eftersom man drar bort skatten. Motion som träning på gym, fotboll, gymnastik, och även massage och mental träning kan räknas som skattefri förmån för personalen på ett företag. Om man driver ett […]

Hur bokför man utdelning

Hur bokför jag utdelning?

När man talar om utdelning så handlar det givetvis om ett aktiebolag. Om man äger sitt eget aktiebolag så kan man ta utdelning på 20% upp till runt 180000 kronor. Man måste dock äga bolaget till 100% för att få göra detta. Innan man kan ta utdelning så måste man […]

Hur bokför man preliminärskatt

Hur bokför man preliminärskatt

Det första att fastlägga är hur du ska bokföra preliminärskatt i enlighet med det företag eller den verksamhet som du driver. Den som har en enskild firma ska inte bokföra preliminärskatten så som man gör då man driver ett aktiebolag. Anledningen till att man ens måste betala preliminärskatten är att […]

Hur bokför man en kreditfaktura

Hur bokför man en kreditfaktura

En kreditfaktura skapar man då man har skickat en felaktig faktura till en kund. För att inte få problem med sin bokföring så måste felet anges på ett sätt som gör att räkenskapen går jämnt ut. Det finns faktiskt flera sätt att ta hand om den här typen av situation, […]

Hur bokför man årets resultat

Hur bokför man årets resultat

När man har dragit verksamhetens kostnader från verksamhetens intäkter så får man årets resultat. Då man får ett positivt resultat så kallar man detta för vinst, och om det blir tvärtom så benämns det som förlust. Detta resultat bokför man i det som kallas för ett bokslut och som anger […]

Hur bokför man kundförlust

Hur bokför man kundförlust

En kundförlust är en utebliven betalning från en kund som har fått en faktura men inte betalat denna. När man ska bokföra en kundförlust så är det viktigt att förstå att det rent praktiskt finns två typer av kundförlust. Den ena är den befarade kundförlusten och den andra är den […]

Hur fakturerar man

Hur fakturerar man

Det finns olika sätt att fakturera på. En del tar hand om detta med hjälp av ett enkelt Excel-ark medan andra betalar för att få tjänsten utförd av ett företag. En faktura ska innehålla följande information: Datum för dagen då man utfärdade fakturan. Ett löpnummer som ställer den i proportion […]

Hur bokför man löner

Hur bokför man löner

Den person som har människor anställda hos sig och är ansvarig för att betala ut deras löner, bör också bokföra dessa löner. Lönen till de anställda består av bruttolön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och övriga avgifter för sociala kostnader. Den slutgiltiga nettolönen som den anställda får utbetald på sitt konto i slutet […]

Hur bokför man aktiekapital

Det finns en lag som heter aktiebolagslagen, vilken säger att ett aktiebolag ska ha ett aktiekapital. Detta innebär att aktieägarna måste göra en insättning av aktiekapital i aktiebolaget vid bolagets bildande. Ytterligare insättningar av aktiekapital kan göras senare av befintliga eller nya aktieägare. Aktiekapitalet måste, enligt aktiebolagslagen, vara på minst […]

Hur bokför man dricks

Hur bokför man dricks

Det finns situationer då man kan undra om man överhuvudtaget måste bokföra dricks. Det verkar ju så enkelt att stoppa pengarna i fickan och se det som ett trevligt plus. Det här kan fungera i de fall då det handlar om mindre summor och då man ändå får betalt i […]

Hur bokför man en faktura

Hur bokför man en faktura

I ett företag så måste alla transaktioner och ekonomiska händelser bokföras. Man måste alltså bokföra fakturor som man skickar och fakturor som man får. Fakturor måste bokföras i ordning. Det här betyder att man inte kan ta hand om de lite som man har lust. Varje faktura får ett nummer […]

Hur bokför man moms

Hur bokför man moms

Moms är en benämning på mervärdesskatt och det är en skatt på det mervärde som en produkt får när den passerar ett företag. Mervärdet är det värde som produkten säljs för minus det värde materialet till produkten köpts in för. Ett exempel är Klas som tillverkar gammaldags leksaksbilar. Till tillverkningen […]