Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur bokför man aktiekapital

Det finns en lag som heter aktiebolagslagen, vilken säger att ett aktiebolag ska ha ett aktiekapital. Detta innebär att aktieägarna måste göra en insättning av aktiekapital i aktiebolaget vid bolagets bildande. Ytterligare insättningar av aktiekapital kan göras senare av befintliga eller nya aktieägare. Aktiekapitalet måste, enligt aktiebolagslagen, vara på minst 50000 kronor i ett privat aktiebolag, eller minst 500000 kronor i ett publikt aktiebolag.

När ett aktiebolag bildas sker aktieteckningen i stiftelseurkunden. Man kan betala för aktien med pengar, till ett bankkonto som tillhör aktiebolaget, och stiftarna måste då få ett intyg från banken med summan som har överförts till aktiebolagets bankkonto. Man kan också betala aktiekapital med apportegendom, genom att egendomen tillförs aktiebolaget, och då måste egendomen värderas och stiftarna måste få ett intyg av en revisor på att egendomen, som är till nytta för bolaget, getts till aktiebolaget, och tagits upp till det verkliga värdet.

När det sker en insättning av aktiekapital ska denna bokföras i kontogrupp 20, eget kapital. När man tror att en redovisningsenhet kommer att få betalning för tecknade aktier bokförs en insättning av aktiekapital. Insättningen värderas då till det nominella värde som fåtts eller som väntas i samband med insättningen av aktiekapitalet.

Nedan följer två förklaringar för illustrering av bokföringen av insättning av aktiekapital:

Aktiekapital i kontanter, så kallad kontantemission:

  • Bankkonto affärsbanken – summan bokförs på debet
  • Aktiekapital – summan bokförs på kredit

Aktiekapital i apportegendom, så kallad apportemission:

  • Maskiner – summan bokförs på debet
  • Aktiekapital – summan bokförs på kredit.

Svårare än så här behöver det inte vara att bokföra aktiekapital!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *