Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur bokför man årets resultat

Hur bokför man årets resultat

När man har dragit verksamhetens kostnader från verksamhetens intäkter så får man årets resultat. Då man får ett positivt resultat så kallar man detta för vinst, och om det blir tvärtom så benämns det som förlust. Detta resultat bokför man i det som kallas för ett bokslut och som anger årets resultat.

I ett bokslut så anger man alla sina transaktioner och den allra sista posten i bokslutet ska vara årets resultat. Man kanske inte är redo att införa denna uppgift trots att man vill komma igång med följande års räkenskaper. Om detta är fallet så måste man bokföra sitt resultat på ett tillfälligt konto som man kallar för observationskonto. När man väl är färdig med sammanställningen och har ett definitivt värde för årets resultat så ska detta korrigeras så att det preliminära resultat man tidigare bokfört nu ändras till det verkliga resultatet. Den ingående balansen ska också ändras i detta fall och detta gör man så snart man har bokfört det verkliga slutresultatet.

Det är alltid mycket viktigt att bokföra på rätt sätt. Den som driver en enskild firma är för det mesta beroende av företagets ekonomi även i privatekonomin, och det är inte ovanligt att man sätter in eller tar ut pengar från sitt företag. Man måste komma ihåg att redovisa dessa insättningar och uttag under årets gång så att de framgår på rätt sätt då det blir dags att bokföra årets resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *