Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur bokför man löner

Hur bokför man löner

Den person som har människor anställda hos sig och är ansvarig för att betala ut deras löner, bör också bokföra dessa löner. Lönen till de anställda består av bruttolön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och övriga avgifter för sociala kostnader. Den slutgiltiga nettolönen som den anställda får utbetald på sitt konto i slutet av månaden är bruttolönen minus skatteavdrag.

En bokföring av löner kan se ut så här:

• Bruttolön

• Skatteavdrag på 30%

• Nettolön

• Lagstadgade sociala avgifter (arbetsgivaravgift)

• Upplupen (kostnad som inte utbetalats än) semesterlön på 12%

• Lagstadgade sociala och andra avgifter på upplupen semesterlön

Bokföringen av lönen består av att bruttolönen redovisas i kontot “löner”, det vill säga i debet-avdelningen. Låt oss ta en bruttolön på 15000 kronor som exempel. Skatteavdraget på 30%, det vill säga 5000 kronor i detta exempel, redovisas i kontot “personalens källskatt”, det vill säga kredit-avdelningen. Nettolönen, som man betalar ut till den anställde, är resterande 70%, nämligen 10000 kronor i detta fall, vilken registreras på kredit. Det är nu balans i transaktionen, då man debiterat 15000 kronor och krediterat 15000 kronor.

Nu måste arbetsgivaravgiften räknas in. Den ligger på drygt 30%, 5200 kronor i vårt exempel. Denna skuld till staten redovisas i kontot “arbetsgivaravgift”, det vill säga kredit. Denna arbetsgivaravgift är dock även en kostnad för företaget och som sådan redovisas den i “kostnad för arbetsgivaravgift”, det vill säga debet. Totalt sätt har nu 20200 kronor debiterats och 20200 kronor krediterats, vilket innebär att transaktionen ännu en gång balanserar och därför är färdig.

Förutom dessa relativt enkla steg kan en lönetransaktion bestå av ytterligare poster, såsom traktamenten, fackföreningsavgifter, utbetalningar av utlägg till den anställde och avdrag för uttagna varor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.