Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur räknar man ut medelhastigheten

För att räkna ut medelhastigheten mellan två punkter behöver man dels veta avståndet mellan dessa två punkter och tiden det tog att förflytta sig mellan dessa punkter.

Om man har en bil som färdas från punkt A till punkt B, en sträcka på total 5 mil, på tiden 40 minuter så får man fram medelhastigheten enligt nedan.

Restid i sekunder = 40 minuter x 60 sekunder = 2400 sekunder
Sträcka i meter = 5 mil x 1000 meter = 50 000 meter

Därefter beräknar vi antal meter per sekund genom att dela 50 000 med de antal sekunder resan tog.

50000/2400 = 20,83 meter per sekund.

Nu kan vi beräkna medelhastigheten genom att dela antal meter per sekund med antal sekunder per timme och slutligen dela det med 1000, för att konvertera om från meter till kilometer.

(20,83 / 3600) / 1000 = 74,98 km/h

Resan mellan punkt A och punkt B, som var en sträcka på 5 mil och som tog 40 minuter att färdas, genomfördes med en medelhastighet på cirka 75t km/h.

(3) Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *