Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur arbetar riksdagen

Riksdagen består av 349 personer som väljs in genom allmänna val var fjärde år. Enligt grundlagen så är Sverige en demokrati och folket ska företrädas genom riksdagsmän som fattar beslut åt folket. Detta innebär att riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ och det är här som riksdagsmännen röstar om olika propositioner som kan gälla allt från att stifta nya lagar till att omstrukturera samhällsövergripande områden som exempelvis sjukvård, skola, arbeten och skatter.

Riksdagen har även till uppgift att fastslå regeringens budget. Detta innebär att den sittande regeringen lämnar in ett budgetförslag till riksdagen där sedan riksdagsmännen får rösta om ifall de godkänner den föreslagna budgeten.

Riksdagen utser statsministern, vilket brukar vara partiledaren för det största vinnande partiet. Därefter får statsministern själv utse de ministrar som denne vill ska företräda regeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *