Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur påverkas människor av media

Media som tv, tidningar och även vissa sidor på Internet har stor påverkan på en stor del av befolkningen i Sverige. Detta till stor del på grund av att media sammanfattar händelser åt sina läsare och tittare som uppfattar medias rapportering som sanning då de inte har tid eller möjlighet att själva ta fram bakgrundsmaterial till händelserna som det rapporteras om.

De senaste åren har media fått ett större inflytande och journalisters sätt att skriva artiklar har blivit mer påverkade av journalistens egen uppfattning och egna värderingar. Detta har bland annat inneburit att personer som är misstänkta för brott har dömts genom media, trots att de friats i domstol. Men medias rapportering kring dessa händelser har påverkat människor i den bemärkelsen att de har fått den bild av händelsen som journalisten har velat framställa dessa och på så sätt så kan de största tidningarna påverka befolkningen och deras ståndpunkt i dessa händelser.

Detsamma gäller även politiska frågor som invandring och ekonomi. Media kan påverka val genom att deras rapportering kring olika partier inte är objektiva. Media har även övergått från att objektivt granska de händelser de skriver om till att bli sensationslystna och publicerar ofta artiklar utan att de egentligen har någon kontrollerbar verklighetsförankring. För de personer som intar händelser enbart genom media så har media en stor påverkan på sina läsares uppfattning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.