Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur påverkar cannabis kroppen?

Cannabis-blad i solen

Cannabis är ett gemensamt namn för drogerna marijuana och hasch. Dessa kommer från samma växt, Cannabis Sativa, men skiljer sig åt på så sätt att marijuana görs på växtens blad och stjälkar medan hasch kommer från växtens kåda.

Växten Cannabis Sativa finns överallt i de varmare världsdelarna och växer både i vilt tillstånd men odlas även på farmar, både för medicinskt bruk men även för illegal drogförsäljning.

De länder som producerar mest cannabis är främst Libanon, Columbia, USA, Mexico, Jamaica, Turkiet och Holland.

Cannabis har under tusentals år använts som läkemedel för vissa sjukdomar som bland annat för depressioner och senare även mot astma. Det har även använts som ämne i vissa läkemedel mot ögonsjukdomar och kikhosta, även i Sverige, men förbjöds helt år 1950.

I dag förekommer vissa undersökningar där man i olika länder använder cannabis för att se dess påverkan på bland annat personer som får cytostatika (cellgifter) i samband med cancer.

Generellt så är cannabis klassat som narkotika i EU och är olagligt att bruka, förutom i ytterst få länder som exempelvis i Holland. I Portugal är ingen narkotika “klassad som olaglig”.

I USA är cannabis lagligt i 38 av 50 stater för medicinskt bruk och 24 stater för privat bruk.

Cannabis påverkar kroppen på flera olika sätt. Bland annat innehåller cannabis ett giftigt ämne som heter THC. Detta ämne sätter sig i kroppens fettceller och det tar upp till en månad innan kroppen har lyckats bli av med ämnet.

Den rök man får in i lungorna innehåller över 400 olika ämnen som i sig kan vara skadliga för lungorna.

Cannabis kan även ge hallucinationer, lågt blodsocker och sämre uppfattningsförmåga. Efter en lång tid av missbruk kan dessa biverkningar kvarstå, även efter att man har slutat med cannabis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *