Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur tillverkas elektricitet?

vindkraftverk

Elektricitet är en sekundär energikälla – vi får den från omvandling av andra energikällor, till exempel kol, naturgas, olja, kärnkraft, vind och andra naturkällor. Dessa kallas primära energikällor. Processen för att generera el som ska användas för kraft sker i kraftverk.

Hur fungerar det?

Stora maskiner som kallas turbiner vrids mycket snabbt – detta kräver mycket energi, som värme, vind eller rörligt vatten. De snurrande turbinerna får stora magneter att vända sig inom koppartrådspolarna – det här är generatorerna. De rörliga magneterna i trådspolen får elektroner (laddade partiklar) att röra sig inom tråden – det här är elektricitet.

Finns det olika typer av generatorer

Ja, det finns många olika typer av generatorer som används för att producera el.

Dessa inkluderar:

  • Ångturbingeneratorer
  • Generatorer för gasturbin
  • Dieselmotorgeneratorer
  • Alternativa energisystem
  • Kärnkraftverk

Samtidigt som de kan vara annorlunda fungerar alla dessa generatorer enligt samma princip: Magneter + koppartråd + rotationsrörelse = elektrisk ström. Den producerade elen är densamma oavsett källa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *