Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur räknar man ut radien

Hur räknar man ut radien

Radien är en sträcka som går från en cirkels mittpunkt till en punkt på cirkelns omkrets. Radien är hälften så stor som cirkelns diameter som är den sträcka man får om man drar ett streck från en punkt på cirkelns omkrets och sedan vinkelrätt över till den andra sidan av cirkeln. En mycket enkel form för radien är alltså radien = diameter/2. För att få fram ett värde så måste man alltså veta vad diametern är. Radien är alltid konstant oavsett åt vilket håll man pekar från mittpunkten.

Om du vet vad cirkelns omkrets är så kan du få fram radien genom denna formel:

Cirkelns omkrets/π. π = Pi (värdet på Pi är cirka 3,142)

En annan formel som du kan använda sig av om du vet cirkelns area är denna:

Cirkelns area = π *(radie)^2 eller kvadratroten av cirkelns area / π.

Man måste alltså veta något om cirkeln för att kunna räkna ut radien, men i de flesta fall så ska det gå bra att göra detta utan alltför mycket huvudbry. Det finns även färdiga radiemallar som man kan använda om man måste räkna ut radien då man inte har en komplett cirkel att tillgå. På nätet så kan man även finna formulär där man fyller i den information man har för att snabbt få svaret på hur lång radien är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *