Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel

En cirkels omkrets är längden på den linje som utgör cirkelns yttersta gräns. Man skulle även kunna kalla denna sträcka för cirkelns perimeter. För att räkna ut en cirkels omkrets så måste man använda sig av Pi eller π som det vanligtvis skrivs i formler.

Pis värde brukar anges som 3.14 och moderna miniräknare har en knapp som automatiskt ger π då man jobbar med en matematisk uträkning.

Formeln för hur man räknar ut omkretsen på en cirkel ser ut enligt följande:

  • Diametern x π (3.14)

Om du vet vad radien är så kan du dubbla denna för att få fram cirkelns diameter.

För att beräkna en cirkels omkrets så måste man alltså kunna komma fram till vad radien eller diametern är. Man kan också komma fram till cirkelns omkrets om man vet vad arean är.

Här är en enkel formel för att komma fram till vad arean är:

  • Area = π x (radie)^2

Man kan inte räkna ut cirkelns omkrets om man inte har någon information om radie, diameter eller area. Har man något av dessa värden så blir det dock ganska enkelt att komma fram till det korrekta värdet.

Man kan använda sig av färdiga mallar så att man själv sitter slippa och räkna ut. Online så finns det formulär som är mycket praktiska då man redan har information om diameter eller area och snabbt vill veta vad omkretsen är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *