Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur yttrar sig ångest

Ångest kan vara en mycket besvärlig åkomma som kan upplevas som en chock hos den som drabbas. Ångest är egentligen ett begrepp för en stor mängd olika fysiologiska och psykologiska skeenden och kan yttra sig olika hos olika personer.

Den som drabbas av ångest blir oftast rastlös, orolig och nedstämd. Vissa personer kan få besvärliga biverkningar som panikattacker, andnöd och hjärtklappning. Dessa symptom gör att personer som drabbas av ångest har svårt att klara av att arbeta, träffa andra människor eller över lag fungera i samhället under de perioder som de lider av ångest.

Personer som är deprimerade får ofta ångest men det finns hjälp att få om man besöker en läkare som kan skriva ut tabletter som dämpar ångesten. Det lever i dag 1000 tals personer som varje dag behöver medicin för att kunna klara av att leva ett normalt liv trots att de periodvis lider av svår ångest.

Ångest uppstår på grund av flera orsaker och kan även visa sig i olika former hos olika personer. Alla personer har någon gång lidit av ångest, men de flesta av lindrigare slag som yttrat sig i rastlöshet eller en oro för något som man har gjort eller ska göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *