Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur påverkar radon vår hälsa

Radon är en gas som skapas när radium faller sönder. Radon finns överallt, bland annat i luften som finns i jorden och i vattnet men dessa mängder är ofta så pass små så att de inte har någon skadlig verkan på människors hälsa. Däremot kan radon i större mängder finnas i egna borrade brunnar och man bör utföra kontroller över vilken radonhalt vattnet har.

I äldre fastigheter finns ofta byggnadsmaterial som blå lättbetong och det kan även finnas vissa typer av takskivor som innehåller stora mängder radon. Dessa byggnadsmaterial kan med tiden utsöndra stora halter av radon som kan påverka människors hälsa allvarligt.

Man får i sig radon genom luften som man andas och ämnet fortsätter sedan genom luftrören ned till lungorna. När radonet sönderfaller så avger det en strålning som är skadlig och kan orsaka lungcancer. Det tar så lång tid som mer än 10 år innan man kan se om en person som utsatts för radon har utvecklat lungcancer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.