Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur räknar man ut andel kroppsfett

Hur räknar man ut andel kroppsfett

Det finns många anledningar till varför man vill veta hur stor andel av den totala kroppsmassan som utgörs av fett. En kan vara att man tränar och har ett mål att gå ner i enbart fett. Då vill man vet hur utvecklingen ser ut och om man är på rätt väg. För att mäta andel kroppsfett så finns det också flertalet metoder som kan ge väldigt olika resultat. Detta beror på att instrumenten som används inte är lika träffsäkra.

Här listas några metoder för att mäta kroppsfett.

Mäta kroppsfett genom en kaliper

Genom att använda en kaliper kan man mäta kroppsfettet genom att ta små tester på kroppen och mäta hur tjockt fettet är på olika platser på kroppen. Verktyget fungerar som så att man spänner fast det på en liten del av fettet som man viker och mäter sedan med verktyget. Det medföljer oftast tydliga instruktioner för hur resultatet ska tolkas.

Fördelarna med en kaliper är att den är väldigt billig, går enkelt att upprepa, är väldigt träffsäker gällande andelen kroppsfett. Nackdelen är att det kan vara svårt att göra på ett korrekt sätt och det kan vara svårt att göra på personer som är väldigt överviktiga.

Bioelektrisk impedans analys

Genom att använda bioelektrisk impedans analys kan man mäta kroppsfettet genom att skickas små elektriska impulser genom kroppen och mäta hur lång tid det tar för elektriciteten att komma tillbaka till vågen. Muskler innehåller mer vatten och det går därför snabbare jämfört med fett som har mindre vatten och inte leder ström lika bra. Genom att mäta hur stark styrkan är på strömmen som kommer tillbaka tillsammans med värden om vikt och längd kan man komma fram till hur stor andel kroppsfett personen har.

Fördelarna med denna typ av mätning är att det är oerhört enkelt att använda och kostar väldigt lite. Nackdelen är att träffsäkerheten inte alltid är den bästa och man kan få väldigt olika resultatat beroende på hur mycket man druckit.

Mäta skillnader med måttband

Genom att mäta upp magen, nacken och längden för män och höften, nacken och längden för kvinnor så kan man enligt denna metod mäta kroppsfettet. De värdena som man sedan mätt upp sätts in i en kalkylator som sedan räknar ut andelen kroppsfett.

Fördelen med denna metod är att den är oerhört billig att genomföra eftersom det enda du behöver är ett måttband. Det är också enkelt att genomföra hemma. Dock är den inte lika träffsäker som andra metoder och frågan är om det är kroppsfettet som mäts genom metoden.

Hydrostatisk mätning

Genom hydrostatisk mätning kan man få fram mycket exakta data över en persons kroppsfett. Metoden genomförs genom att personen vars kroppsfett ska mätas förs ner i en speciell tank med vatten. Eftersom ben och muskler har en högre densitet jämfört med vatten kommer en person med en liten andel kroppsfett att väga mer i vatten och och har en lägre procentandel av kroppsfett. Om personen däremot har en högre andel fettmassa kommer denna person att väga mindre i vatten och har därför en högre andel kroppsfett.

Fördelen med metoden är att den är så träffsäker och man får en mycket bra bild över hur stor andel fett man har på kroppen. Nackdelen är att det kostar en del att genomföra denna typ av mätningar och dessutom är det ganska krångligt.

Det finns fler metoder för att mäta kroppsfett. Ibland finns det även kalkylatorer online men dessa tenderar att visa väldigt felaktiga värden och är inget som kan tas för sanna fakta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.