Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur är DNA uppbyggt?

Hur DNA är uppbyggt

DNA kallas ofta för livets byggstenar då det är en av de makromolekyler som är absolut nödvändiga för alla livsformer. Men hur är DNA uppbyggt?

DNA är kemisk förening som utgörs av två polynukleotidkedjor

Dessa kedjor löper i en spiral som kallas för en DNA-helix. Vad som är unikt för dessa kedjor är att de lagrar all den genetiska information som utgör en enskild organisms arvsmassa.

Denna information är organiserad i mer eller mindre unika sammansättningar av de fyra kvävebaserna cytosin (C), adenin (A), guanin (G) och tymin (T). Ordningen på dem har oerhört stor inverkan på hur proteiner bilder och vilka genuttryck som förs vidare.

Att denna information förblir oskadad och fri från yttre inverkan är en nödvändighet för att en organism ska förbli funktionell. Mutagener såsom fria radikaler och strålning kan i vissa fall förändra DNA-sekvensen med högst oförutsedda konsekvenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.