Vad vill du veta?

Oavsett vad du undrar över har vi svaret på din fråga.

Hur skriver man en insändare

Att kunna skriva en insändare ger varje person en möjlighet att få uttrycka sin åsikt eller skapa en debatt på en ledarsida i någon av alla de tidningar vi har i Sverige, en del av tidningen som faktiskt läses av många beslutsfattare i Sverige. Alla har möjlighet att skicka in en insändare men det krävs att insändaren har något av värde för att man ska räkna med att få den publicerad, iallafall på någon större tidnings ledarsidor, och därför bör man fundera igenom hur man ska skriva sin insändare för att få den dels publicerad och dels nå ut till de berörda.

5 steg till hur man skriver en insändare

  1. 1.       Vad insändare ska innehålla

Innehållet i en insändare är A och O och därför ska man fundera igenom vad det är man vill säga med sin insändare, vad syftet är och vilket resultat man uppnå med sin insändare. Handlar insändaren om att informera om något, påverka någon eller något eller handlar den om att skapa en debatt om något ämne. När man skriver sin insändare är det viktigt att man är tydlig med innehållet och vad man vill uppnå.

Man bör underteckna sin insändare med sitt eget namn för att få större seriositet i innehållet och då är det viktigt att man kan stå för innehållet. Man bör även undvika rena personangrepp eller information som man inte kan styrka och man ska hålla sig till fakta som går att kontrollera. Tänk på att om man framför saker som en sanning, utan att ha belägg för detta, kan förtroendet för en själv skadas allvarligt en lång tid framåt.

  1. 2.       Vilken målgrupp ska man vända sig till

Vem är det som man vänder sig till med sin insändare. Man behöver fundera ut vilka de läsare är som man vill påverka, informera och engagera med sin insändare. Det är viktigt att den insändare man skriver riktar sig till den målgrupp som man vill ska läsa insändaren.

  1. 3.       Hur skriver man insändaren

En insändare bör innehålla en kort beskrivning av ämnet, gärna baserat på fakta, och en text där det framgår ett budskap. Det är också viktigt att man är tydlig med sitt budskap och även formulerar sig på ett sådant sätt så att det får läsarna intresserade och även införstådda med vad syftet med insändaren är. Vill man bilda opinion eller skapa en debatt bör man även presentera en saklig argumentation för sin sak och man kan även hänvisa till andra insändare, artiklar eller uttalande som stödjer ens insändare.

  1. 4.       Vilken geografisk tidning

Om man skriver en insändare som berör en ort eller ett begränsat geografiskt område bör man försöka få sin insändare publicerad i de lokala tidningarna i dessa områden. Är insändaren ett allmänt ämne utan geografisk begränsning passar de större rikstäckande dagstidningarna bättre.

  1. 5.       Hur man får sin insändare publicerad

Det är långt ifrån alla insändare som blir publicerade och det är därför viktigt att man skriver en insändare som uppfyller vissa av de krav som tidningarna har för att publicera den. En insändare får inte vara för lång utan ska vara så kort och sakligt som möjligt. En insändare ska behandla ett ämne som är aktuellt och som berör eller engagerar många människor. En insändare ska vara korrekt skriven, utan stavfel och särskrivningar, och vara utan grova personangrepp eller anklagelser som man inte kan styrka.

Ett gott råd är att efter att man skrivit sin insändare så låter man den få ligga över natten så att man får en chans att läsa igenom den en gång till innan man skickar in den.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *